• Loading...
 

Huyện đoàn Lục Yên

ĐT: 02163.845473

Email: hdlucyen@gmail.com.

1. Các đồng chí Thường trực huyện đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nông Thanh Sơn

Bí thư

ĐT: 0919.231.089

2

Hoàng Thế Anh

Phó Bí thư

ĐT: 0823.160.191

 

     

2. Các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc (Tổng số 47)             

* Đoàn xã An Phú

* Đoàn xã Minh Tiến

* Đoàn xã Mường Lai

* Đoàn xã Vĩnh Lạc

* Đoàn xã Liễu Đô

* Đoàn thị trấn Yên Thế

* Đoàn xã Yên Thắng

* Đoàn xã Mai Sơn

* Đoàn xã Lâm Thượng

* Đoàn xã Khánh Thiện

* Đoàn xã Tân Phượng

* Đoàn xã Khai Trung

* Đoàn xã Tân Lĩnh

* Đoàn xã Tô Mậu

* Đoàn xã Khánh Hòa

* Đoàn xã Động Quan

* Đoàn xã Phúc Lợi

* Đoàn xã Trúc Lâu

* Đoàn xã Trung Tâm

* Đoàn xã Tân Lập

* Đoàn xã Phan Thanh

* Đoàn xã Minh Chuẩn

* Đoàn xã An Lạc

* Đoàn xã Minh Xuân

* CĐ Thủy nông - Ban quản lý dự án            

* CĐ Phòng Tài chính- Kế hoạch  

* CĐ Khối Dân  Đảng

* CĐ Tòa án - Kiểm sát - Kiểm lâm    

* CĐ Ban chỉ huy quân sự huyện    

* CĐ Văn hóa    

* CĐ Chi cụ Thuế                            

* CĐ Bưu điện                              

* CĐ Phòng Y tế - Dân số                               

* CĐ Phòng Kinh tế - Hạ tầng                                    

* CĐ Đài TT - TH                                    

* CĐ Công an huyện               

* CĐ Phòng Nông nghiệp và PTNT        

* CĐ Phòng Giáo dục và Đào tạo

* CĐ Khối Ủy ban nhân dân huyện       

* CĐ Ngân hàng nông nghiệp và PTNT                   

* CĐ Ngân hàng CSXH

* CĐ Trung tâm y tế             

* CĐ Bệnh viện Đa khoa  

* Đoàn trường THPT Hoàng Văn Thụ                

* Đoàn trường THPT Mai Sơn                        

* Đoàn trường THPT Hồng Quang                   

* Đoàn TTGDTX-HNDN Hồ Tùng Mậu