• Loading...
 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

 
 

1

Đoàn Thị Thanh Tâm

Bí thư Tỉnh đoàn

 

2

Triệu Trí Lộc

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

 

3

Hà Đức Hải

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

 

4

Vũ Ngọc Hoàng

Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

 

5

Thào Thị Thuỳ Linh

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

 

7

Dương Thị Vui

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

 

8

Đỗ Hương Trang

PGĐ Trung tâm HĐ TTN

 

9

Phạm Minh Tuấn

Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

 

10

Đỗ Ngọc Quỳnh

BT Đoàn trường CĐSP Yên Bái

 

11

Đồng Mạnh Linh

Bí thư Thành đoàn Yên Bái