• Loading...
 

Huyện đoàn Văn Yên

Email: huyendoanvanyen2009@gmail.com

1. Danh sách các đồng chí thường trực huyện Đoàn Văn Yên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Đỗ Văn Thành

Bí Thư Huyện Đoàn

ĐT: 0986.720.486

2 Vũ Tùng Lâm Phó Bí thư ĐT: 0971.971.888
3      

 

2Các cơ sở đoàn và Chi đoàn trực thuộc: