• Loading...
Trang Thông tin Tỉnh Đoàn Yên Bái đang trong quá trình nâng cấp!
 

Huyện đoàn Văn Yên

Email: huyendoanvanyen2009@gmail.com

1. Danh sách các đồng chí thường trực huyện Đoàn Văn Yên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 

Bí Thư Huyện Đoàn

ĐT: 

2 Lê Văn Quyền Phó Bí thư ĐT: 0976696394

 

2Các cơ sở đoàn và Chi đoàn trực thuộc: