• Loading...
 

BCH chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hoàng Anh Tùng

Bí thư

ĐT: 0946.557.703

2

Hà Thị Nhường

Phó Bí thư 

ĐT: 0975.480.144

3

Vũ Thị Thùy Linh

UVBCH

ĐT:0915.36.3333

4

Tạ Sinh Hùng

UVBCH

ĐT: 

5

Phí Duy Quỳnh

UVBCH

ĐT: