• Loading...
 

BCH Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Triệu Trí Lộc

Bí thư

2

Vũ Ngọc Hoàng

Phó Bí thư 

 

   

4

Lương Văn Hải

UVBCH

5

Phạm Thị Phương

UVBCH