• Loading...
 

BCH Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lương Văn Hải

Bí thư

2

Dương Thị Vui

Phó Bí thư 

Triệu Thị Huyền UVBCH

4

Nguyễn Xuân Cường

UVBCH

5

Trần Hồng Nhung

UVBCH