• Loading...
 

BCH Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hà Thị Nhường

Bí thư

2

Vũ Ngọc Hoàng

Phó Bí thư 

3

Hoàng Văn Nối

UVBCH

4

Lương Văn Hải

UVBCH

5

Phạm Thị Phương

UVBCH