• Loading...
 

Huyện đoàn Trạm Tấu

 

ĐT: 02163.876.292

Email: huyendoan.tramtau.@gmail.com

1. Các đồng chí Thường trực Huyện đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Giàng A Tạng

Bí thư

ĐT: 0968.216.262

 2

Lò Văn Tuất  Phó Bí thư  ĐT:  0988.039.692

2. Các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc (Tổ số 30)

* Đoàn Thị trấn Trạm Tấu

* Đoàn xã Hát Lừu

* Đoàn xã Bản Công

* Đoàn xã Xà Hồ

* Đoàn xã Bản Mù

* Đoàn xã Trạm Tấu

* Đoàn xã Pá Hu

* Đoàn xã Pá Lau

* Đoàn xã Túc Đán

* Đoàn xã Phình Hồ

* Đoàn xã Làng Nhì

* Đoàn xã Tà Xi Láng

* CĐ Trung Tâm Y tế

* Đoàn trường THPT huyện Trạm Tấu

* CĐ Ban Quản lý rừng phòng hộ

* CĐ Ban CH Quân sự

* CĐ Khối Nông lâm

* CĐ Khối dân Đảng

* CĐ Phòng Công thương

* CĐ VP HĐND-UBND

* CĐ Khối Kinh doanh

* CĐ Công an

* CĐ Phòng Tài chính - Kế hoạch

* CĐ Phòng Y tế

* CĐ Bệnh viện đa khoa

* CĐ Trường dân tộc nội trú – THCS

* CĐ Phòng GD&ĐT

* CĐ Trung tâm GDTX – HNDN

* CĐ Truyền thanh – Truyền hình

* CĐ TT Văn hóa – Thể thao