• Loading...
 

CHI ỦY CHI BỘ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đoàn Thị Thanh Tâm

Bí thư chi bộ

2

Đinh Tiến Hùng

Chi ủy viên

3

Triệu Trí Lộc

Chi ủy viên

4

Hà Đức Hải

Chi ủy viên

5

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chi ủy viên

6

Bùi Huyền Trang

Chi ủy viên