• Loading...
 

CHI ỦY CHI BỘ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đoàn Thị Thanh Tâm

Bí thư chi bộ

2

Đỗ Minh Huấn

Phó Bí thư chi bộ

3

Đinh Tiến Hùng

Chi ủy viên

4

Bùi Huyền  Trang

Chi ủy viên

5

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chi ủy viên

6

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Chi ủy viên

7

Hoàng Anh Tùng

Chi ủy viên