• Loading...
 

CHI ỦY CHI BỘ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Hà Đức Hải

Bí thư Chi bộ

2

Triệu Trí Lộc

Phó Bí thư Chi bộ

 

   

3

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chi ủy viên

4

Thào Thị Thùy Linh

Chi ủy viên

5

Lương Văn Hải

Chi ủy viên