• Loading...
 

Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

ĐT: 02163.854.710

Danh sách các đồng chí Bí thư, phó bí thư Đoàn trường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Ngọc Quỳnh

Bí thư

ĐT:0989.716.163

Email:dongocquynh.yb@gmail.com

2

Trần Thị Hiền

Phó Bí thư

 

3

Nguyễn Ngọc Hùng

Phó Bí thư