• Loading...
 

BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

 
 

1.     

Đoàn Thị Thanh Tâm

Bí thư Tỉnh đoàn

 

2.     

Triệu Trí Lộc

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

 

3.     

Hà Đức Hải

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

 

4.     

Vũ Ngọc Hoàng

Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

 

5.     

Thào Thị Thuỳ Linh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

 

6.     

Dương Thị Vui

Phó Trưởng ban Tuyên giáo

 

7.     

Đỗ Hương Trang

Phó GĐ TTHĐTTN

 

8.     

Lương Văn Hải

Phó Trưởng Ban Phong trào

 

9.     

Phạm Minh Tuấn

Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh

 

10.  

Đỗ Ngọc Quỳnh

BT Đoàn trường CĐSP Yên Bái

 

11.  

Đồng Mạnh Linh

Bí thư Thành đoàn Yên Bái

 

12.  

Lý Trung Dũng

Bí thư Huyện Đoàn Yên Bình

 

13.  

Nông Thanh Sơn

 Bí thư  Huyện đoàn Lục Yên

 

14.  

Trần Thị Vân Nga

Bí thư Huyện đoàn Trấn Yên

 

15.  

Sầm Văn Chiến

Bí thư Thị Đoàn Nghĩa Lộ

 

16.  

Giàng A Tạng

BT Huyện đoàn Trạm Tấu

 

17.  

Giàng A Ly

Bí thư Huyện đoàn  Mù Cang Chải

 

18.  

Nguyễn Văn Chung

Trợ lý thanh niên Bộ CHQS tỉnh

 

19.  

Lại Thị Nguyễn

Bí thư Đoàn trường Cao đăng Nghề

 

20.  

Nguyễn Thị Kim Dung

 BT Đoàn trường CĐ Văn hoá NT & DL tỉnh

 

21.  

Đậu Ninh Thuận

Bí thư đoàn trường CĐ Y tế

 

22.  

Đỗ Tiến Hữu

Bí thư chi đoàn Sở Tài chính

 

23.  

Bùi Thuỳ Trang

PBT Chi đoàn Đài PTTH tỉnh

 

24.  

Trương Mạnh Quyết

Bí thư chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ

 

25.  

Tô Thị Thanh Mai

Bí thư chi đoàn Sở tư pháp

 

26.  

Cao Ngọc Minh

Bí thư chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy

 

27.  

Nguyễn Thành Kiên

BT Đoàn xã Âu Lâu, TP Yên Bái

 

28.  

Trần Thị Nga

Bí thư Đoàn xã Bạch Hà, huyện Yên Bình

 

29.  

Lê Thị Kim Quý

TPT Đội trường TH-THCS Hưng Thịnh huyện Trấn Yên