• Loading...
Trang Thông tin Tỉnh Đoàn Yên Bái đang trong quá trình nâng cấp!
 

BCH Công đoàn Tỉnh đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Minh Huấn

Chủ tịch

ĐT: 0915.274.682

       0976.875.895

 

2

Thào Thị Thùy Linh

Phó Chủ tịch.

0942.942.102

3

Nguyễn Thanh Thúy

UVBCH

01682010168

4

Đặng Lệ Hằng

UVBCH

 

5

 Đỗ Văn Nhu

UVBCH

 0916.584.882