• Loading...
 

BCH Công đoàn Tỉnh đoàn
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đinh Tiến Hùng

Chủ tịch Công đoàn

2

Thào Thị Thùy Linh

Phó Chủ tịch Công đoàn

3

Nguyễn Thanh Thúy

UVBCH

4

Đặng Lệ Hằng

UVBCH

5

Đỗ Văn Nhu

UVBCH