• Loading...
 

BCH Công đoàn Tỉnh đoàn
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Phó Chủ tịch Công đoàn

2

Vũ Ngọc Hoàng

UVBCH

3

Nguyễn Thanh Thúy

UVBCH

4

Đặng Lệ Hằng

UVBCH