• Loading...
Trang Thông tin Tỉnh Đoàn Yên Bái đang trong quá trình nâng cấp!
 

BCH Công đoàn Tỉnh đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đoàn Thị Thanh Tâm

Chủ tịch

 

2

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch.

0293.890.368

3

Hoàng Xuân Tuyên

UVBCH

0293.856.690

4

Lưu Thị Bình

UVBCH

0293.511.256

5

 

UVBCH