• Loading...
Trang Thông tin Tỉnh Đoàn Yên Bái đang trong quá trình nâng cấp!
 

Văn phòng Tỉnh đoàn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Triệu Trí Lộc

Chánh Văn phòng

ĐT: 0912.510.597

2

Lưu Thị Bình

Phó Chánh Văn phòng

ĐT: 0982.631.969

Email:
luubinhvanphong@gmail.com

3

Nguyễn Ngọc Hà

Phó Chánh Văn phòng

0945.915.139

4

Vũ Thị Phụng

Thủ quỹ

ĐT: 0982.631.966

5

Hà Thị Hạnh

Văn thư

ĐT: 0293.852.396

       0983.040.973

Email:
hahanh76tdyb@gmail.com
hthanh.tdyb@yenbai.gov.vn

6

Nguyễn Văn Hùng

Lái xe

ĐT: 0973.636.010

7

Hoàng Trung Quy

Lái xe

ĐT: 0919.573.569

8

Nguyễn Thanh Thúy

Cán bộ

ĐT: 01682.010.168

9

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

 

ĐT: 0293.511.418; 0293.511.419

Email: vanphongtdyb@gmail.com
                 
vanphong.tdyb@yenbai.gov.vn