• Loading...
 

Văn phòng Tỉnh đoàn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Triệu Trí Lộc

Chánh Văn phòng

ĐT: 0912.510.597

2

Hà Thị Nhường

Phó Chánh Văn phòng

ĐT: 0982.631.969

Email:
luubinhvanphong@gmail.com

3

Phạm Văn Hiếu

Chuyên viên

ĐT:0983.454.891

4

Hà Thị Hạnh

Văn thư

ĐT: 0293.852.396

       0983.040.973

Email:
hahanh76tdyb@gmail.com
hthanh.tdyb@yenbai.gov.vn

5

Nguyễn Văn Hùng

Lái xe

ĐT: 0973.636.010

6

Hoàng Trung Quy

Lái xe

ĐT: 0919.573.569

7

Nguyễn Thanh Thúy

Cán bộ

ĐT: 01682.010.168

8

Nguyễn Thị Thu Hằng

Cán bộ

 ĐT:01649.630.848

ĐT: 0293.511.418; 0293.511.419

Email: vanphongtdyb@gmail.com
                 
vanphong.tdyb@yenbai.gov.vn