• Loading...
 

Văn phòng Tỉnh đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

 

Vũ Ngọc Hoàng

 

Chánh Văn phòng

ĐT: 0942.386.186

Email: vuhoangtdyb@gmail.com

2

Đinh Thị Thu Hiền

Chuyên viên

ĐT: 0945.383.777

email: thuhientdyb@gmail.com

3

Nguyễn Thanh Thúy

Chuyên viên


ĐT: 0382.010.168

Emai: thuycoibqlda@gmail.com

4

Mai Lê Tuyền

Chuyên viên

ĐT: 0984.903.901

5

 

Hoàng Thu Trang

 

Chuyên viên

ĐT: 0866.570.899

email: tranghoangyb1999@gmail.com

 

 

 

6

 

Nguyễn Hoàng Nam Chuyên viên ĐT: 0397.916.244
    7 Trần Hồng Nhung Chuyên viên ĐT: 0362.384.158

8

Trần Thị Thanh Hoa

Văn thư

ĐT: 0987.533.055

9

Nguyễn Văn Hùng

Lái xe

ĐT: 0965.099.558

 

10

 

Nguyễn Văn Thủy Bảo vệ ĐT: 0919.812.720

 

     

Điện thoại: 02163.852.396

Email: vanphongtdyb@gmail.com