• Loading...
 

Văn phòng Tỉnh đoàn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Bùi Huyền Trang 

Chánh Văn phòng

ĐT: 0984.239.240

Email: huyentrangtdyb@gmail.com

2

Hà Thị Nhường

Phó Chánh Văn phòng

ĐT: 0975.480.144

Email: nhuongyb@gmail.com

3

 Vũ Ngọc Hoàng

Chuyên viên

 ĐT: 0966.801.222

Emai: vuhoangtdyb@gmail.com

4

 Tạ Sinh Hùng

Chuyên viên

 ĐT: 0981.266.999

Email: tasinhhung1107@gmail.com

5

Đinh Thị Thu Hiền

Chuyên viên

ĐT: 0945.383.777

Email:thuhientdyb@gmail.com

6

Phạm Văn Hiếu

Chuyên viên

ĐT:0983.454.891

Email:hieu0891@gmail.com

7

Hà Thị Hạnh

Văn thư

ĐT: 02163.852.396

Email:hahanh76tdyb@gmail.com

8

Nguyễn Thị Thu Hằng

Cán bộ

ĐT:01649.630.848

Email:nguyenhang471991@gmail.com

9

Nguyễn Văn Hùng

Lái xe

ĐT: 0973.636.010

10

Hoàng Trung Quy

Lái xe

ĐT: 0919.573.569

11

Nguyễn Văn Thủy

Bảo vệ

ĐT: 0919.812.720

12

Hoàng Thị Trang

Nhân viên

ĐT:0986.328.443

ĐT: 02163.511.418; 02163.511.419

Email: vanphongtdyb@gmail.com
                 
vanphong.tdyb@yenbai.gov.vn