• Loading...
 

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái

Địa chỉ: Thôn 2, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

ĐT: 02163.867164

Danh sách các đồng chí Bí thư, phó bí thư Đoàn trường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Xuân Quỳnh

Bí thư

ĐT: 0983.179.834

Email: 

2

Đinh Duy Hưng

Phó Bí thư

ĐT:

Email: 

3

 Nguyễn Ngọc Quế

Phó Bí thư

ĐT:

Email: