• Loading...
 

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái

Địa chỉ: Thôn 2, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

ĐT: 02163.867164

Danh sách các đồng chí Bí thư, phó bí thư Đoàn trường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lại Thị Nguyễn

Bí thư

ĐT: 0347.914.633

Email: nlnguyenyeu@gmail.com

2

Nông Thị Mai Khang

Phó Bí thư

ĐT: 0984.234.689

Email: khangkhang89@gmail.com