• Loading...
 

Huyện đoàn Văn Chấn

ĐT: 02163. 874.030

            Email: huyendoanvanchan@gmail.com.

            1. Danh sách các đồng chí Thường trực Huyện đoàn Văn Chấn:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 

   

2

     
3  Bùi Ngọc Dũng  Bí thư  0376.856.962

2. Các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc: (Tổng số: 61)

* Đoàn xã Tú Lệ

* Đoàn trường THPT Sơn Thịnh

* Đoàn xã Nậm Búng

* Đoàn trường THPT Văn Chấn

* Đoàn xã Gia Hội

* Đoàn Trung tâm GDTX và HNDN

* Đoàn xã Nậm Lành

* Đoàn trường PTDT Nội trú Văn Chấn.

* Đoàn xã Nậm Mười

* Chi đoàn khối Dân Đảng

* Đoàn xã Sùng Đổ

* Chi đoàn Trung tâm y tế

* Đoàn xã An Lương

* Chi đoàn Đại TT - TH

* Đoàn xã Nghĩa Sơn

* Chi đoàn Văn phòng HĐND- UBND

* Đoàn xã Suối Quyền

* Chi đoàn Công an

* Đoàn xã Suối Bu

* Chi đoàn BCH Quân sự

* Đoàn xã Suối Giàng

* Chi đoàn Bảo hiểm

* Đoàn xã Sơn Lương

* Chi đoàn Bưu điện

* Đoàn xã Sơn A

* Chi đoàn Bệnh viện đa khoa Văn Chấn

* Đoàn xã Hạnh Sơn

* Chi đoàn Phòng Văn hóa

* Đoàn xã Phúc Sơn

* Chi đoàn Phòng Kinh tế hạ tầng

* Đoàn xã Phù Nham

* Chi đoàn Chi cục thuế

* Đoàn xã Thanh Lương

* Chi đoàn Tòa án - Kiểm sát

* Đoàn xã Thạch Lương

* Chi đoàn Cty CPXD Quang Thịnh

* Đoàn xã Sơn Thịnh

* Chi đoàn các cơ quan khối NN

* Đoàn xã Đồng Khê

* Chi đoàn Ngân hàng NN & PTNT

* Đoàn xã Cát Thịnh

 * Chi đoàn Ngân hàng CSXH

* Đoàn xã Thượng Bằng La

* Chi đoàn Phòng Nội vụ - LĐTBXH

* Đoàn xã Minh An

* Chi đoàn Kho bạc

* Đoàn xã Nghĩa Tâm

* Chi đoàn Hạt kiểm lâm

* Đoàn xã Tân Thịnh

* Chi đoàn Thi hành án

* Đoàn xã Đại Lịch

* Chi đoàn Ban QLNS&VSMT

* Đoàn xã Chấn Thịnh

* Chi đoàn Tài chính - Kế hoạch

* Đoàn xã Bình Thuận

 * Chi đoàn Bệnh viện KV chè Trần Phú

* Đoàn TTNT Liên Sơn

 * Chi đoàn Cty CP Thủy điện Văn Chấn

* Đoàn TTNT Nghĩa Lộ

* Chi đoàn CTy TNHH Nghĩa Văn

* Đoàn xã TTNT Trần Phú