• Loading...
 

Ban Phong trào

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hoàng Anh Tùng

Trưởng ban

ĐT: 0946.557.703

Email: hoangtung1184@gmail.com

2

Đỗ Văn Nhu

Phó Trưởng ban

ĐT: 0916.584.882
Email: dovannhuyb@gmail.com

3

Hoàng Xuân Tuyên

Phó ban

ĐT: 0977.735.666

Email:

4

Đỗ Văn Cường

Chuyên viên

ĐT: 0987.399.000

Email: vancuongtdtn@gmail.com

5

Mai Lê Tuyền

Chuyên viên

ĐT: 0984.903.901
Email: mailetuyen1983@gmail.com

 6

Trần Thị Thanh Hoa

Chuyên viên

ĐT: 0943.183.747
Email: thanhhoatdyb@gmail.com

7

Nguyễn Thanh Thúy

Chuyên viên

ĐT: 01682.010.168

Email:thuycoibqlyb@gmail.com

ĐT: 02163.511.258; Email: bandktdyb@gmail.com ; hoặc ĐT: 02163.511.259; Email: banthanhnientdyb@gmail.com