• Loading...
 

Ban Phong trào

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Hà Đức Hải

Trưởng ban

ĐT: 0942 161319

2

Đỗ Văn Nhu

Phó ban

ĐT: 0916.584.882
Email: dovannhuyb@gmail.com

3

Hoàng Xuân Tuyên

Phó ban

ĐT: 0977.735.666

Email: xuantuyen73@gmail.com

4

Nguyễn Thanh Thúy

Chuyên viên

ĐT: 0382.010.168

Email:thuycoibqlyb@gmail.com

5

Hoàng Văn Nối

Chuyên viên

ĐT:

6

Lương Văn Hải

Chuyên viên

ĐT: 0982.762.682

Email: xuanhaitdyb@gmail.com

ĐT: 02163.511.259

Email: banphongtraotdyb@gmail.com