• Loading...
Trang Thông tin Tỉnh Đoàn Yên Bái đang trong quá trình nâng cấp!
 

Ban Tổ chức Kiểm tra

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Bùi Huyền Trang

Trưởng ban

ĐT: 0984.239.240

Email: 
huyentrangtdyb@gmail.com
bhtrang.tdyb@yenbai.gov.vn

2

 

Phó ban

ĐT: 

Email:

3

 Vũ Ngọc Hoàng

 Cán bộ  

4

 Tạ Sinh Hùng

 Cán bộ  

ĐT: 02163.511.256

Email:      bantochuckiemtratdyb102@gmail.com
bantckt.tdyb@yenbai.gov.vn