• Loading...
 

Huyện đoàn Trấn Yên

ĐT: 0216.3825.134

 

Email: huyendoantranyen@gmail.com

 

1. Danh sách các đồng chí Thường trực Huyện đoàn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Trần Thị Vân Nga

Bí thư

ĐT: 0833.956.582

2

 

 

 

2. Các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc (Tổng số: 42)

* Đoàn xã Tân Đồng

* Đoàn Trường Lê Quý Đôn

 

* Đoàn xã Báo Đáp

* Đoàn Trường Liên cấp II+III Hưng Khánh

 

* Đoàn xã Đào Thịnh

* Đoàn Trung tâm GDTX-HNDN

 

* Đoàn xã Việt Thành

* Chi đoàn Dân Đảng

 

* Đoàn xã Hoà Cuông

* Chi đoàn VP UBND huyện

 

* Đoàn xã Minh Quán

* Chi Đoàn Công an

 

* Đoàn Thị trấn Cổ Phúc

* Chi đoàn Nông nghiệp

 

* Đoàn xã Nga Quán

* Chi đoàn Trung tâm văn hoá

 

* Đoàn xã Cường Thịnh

* Chi đoàn Kiểm Lâm

 

* Đoàn xã Kiên Thành

* Chi đoàn Bảo hiểm xã hội

 

* Đoàn xã Quy Mông

* Chi đoàn Kho bạc

 

* Đoàn xã Y Can

* Chi đoàn Chi cục Thuế

 

* Đoàn xã Minh Tiến

* Chi đoàn Ngân hàng

 

* Đoàn xã Bảo Hưng

* Chi đoàn BCH Quân sự

 

* Đoàn xã Minh Quân

* Chi đoàn Phòng Tài nguyên môi trường

 

* Đoàn xã Việt Cường

* Chi đoàn Đài truyền thanh - truyền hình

 

* Đoàn xã Vân Hội

* Chi đoàn Trung tâm Y tế

 

* Đoàn xã Việt Hồng

* Chi đoàn Bệnh viện đa khoa

 

* Đoàn xã Lương Thịnh

* Chi đoàn Phòng Tài chính - kế hoạch

 

* Đoàn xã Hưng Khánh

* Chi đoàn Kiểm sát - Toà án

 

* Đoàn xã Hưng Thịnh

 

 

* Đoàn xã Hồng Ca