• Loading...
 
  • Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11 + tháng 12 năm 2017 "Tuyên truyền thành công Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022"

  • Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2017 tuyên truyền "Kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2017)"

  • Tài liệu sinh hoạt tháng 8 + tháng 9 "Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2017)

  • Tài liệu sinh hoạt tháng 6 + tháng 7/2017 "Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017"

  • Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 4 + tháng 5/2017: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

    Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh," Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền...

  • 1-5 of 10<  1  2  >