• Loading...
 

Trường Cao đẳng Y Yên Bái

Danh sách các đồng chí Bí thư, phó bí thư Đoàn trường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Anh

Bí thư

ĐT: 0976.292.797

Email:

2

Đậu Ninh Thuận

Phó Bí thư

ĐT:

3

Trần Quang Thành

Phó Bí thư

ĐT: 0934638919