• Loading...
 

Trường Cao đẳng Y Yên Bái

Danh sách các đồng chí Bí thư, phó bí thư Đoàn trường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đậu Ninh Thuận

Bí thư

ĐT: 0972.804.510

Email: thuandn@ymc.edu.vn

2

Phùng Thành Trung

Phó Bí thư

ĐT:

3

Lê Hồng Nhung

Phó Bí thư

ĐT: