• Loading...
 
  • Tuổi trẻ Yên Bái góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

    Việc tổ chức các hoạt động, phong trào, cuộc thi, hội thi tìm kiếm tài năng trẻ phù hợp với từng độ tuổi, thành phần; tham mưu cơ chế, chính sách, hỗ trợ môi trường làm việc thuận lợi, trọng dụng, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ được quan tâm, chú trọng… đã góp phần để công tác tài năng trẻ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều kết quả.

  • 6-6 of 6<  1  2  >