• Loading...
 
Bộ công cụ Infographics về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản: 18/05/2020 5:54:00 CH
Lượt xem: 2326

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị cha già dân tộc, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người, Ban Biên tập trân trọng giới thiệu Bộ công cụ Infographics về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (do BTG Trung ương Đoàn phát hành).