• Loading...
 
Công tác phát triển đoàn viên thanh niên, những vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới
Ngày xuất bản: 15/02/2019 8:48:00 SA
Lượt xem: 2051

Thanh niên Yên Bái hiện nay (từ 16 – 30 tuổi) có trên 220 nghìn người chiếm khoảng gần 30% dân số toàn tỉnh (trong đó thanh niên dân tộc thiểu số chiếm 51,6%; nữ thanh niên chiếm 47,1%), thanh niên đang đi học chiếm 25,6%, thanh niên trực tiếp tham gia lao động chiếm 84,1%; bằng 30,6% tổng số lao động toàn tỉnh. 48.001 đoàn viên sinh hoạt tại 2.773 Chi đoàn (thuộc 469 tổ chức cơ sở Đoàn; 17 Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc).

Lễ kết nạp đoàn viên trên công trường TNTN Khai hoang ruộng bậc thang tại xã Nậm Có huyện Mù Cang Chải

Thời gian qua, để nâng cao chất lượng cũng như tăng thêm số lượng đoàn viên mới, Tỉnh Đoàn đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn đề ra nhiều giải pháp để thu hút, tập hợp thanh niên vào sinh hoạt trong tổ chức Đoàn. Theo đó, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh, thiếu niên. Cụ thể, các chi đoàn, Đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về truyền thống của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Từ đó, làm nổi bật vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở Đoàn tích cực đa dạng hoá các mô hình giáo dục thanh niên, gắn chặt giữa giáo dục truyền thống với tổ chức các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như: Xung kích tình nguyện; Xung kích sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các chiến dịch Tháng Thanh niên, Thanh niên tình nguyện hè, Thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới… Qua đó, nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Đoàn, giúp đoàn viên mới thấy được niềm vinh dự, tự hào khi được kết nạp vào Đoàn. Các đợt thi đua, các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội được đẩy mạnh còn tạo môi trường cho thanh, thiếu niên rèn luyện, phấn đấu, lựa chọn bồi dưỡng được những thanh niên tiên tiến, ưu tú để kết nạp vào Đoàn. 

Với mục đích tạo nguồn, phát triển đoàn viên, tổ chức Đoàn đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác kết nạp Đoàn. Theo đó, Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiến hành rà soát nắm thực trạng về số lượng và chất lượng thanh niên, quản lý

đoàn viên, thanh niên ở cơ sở; phân loại, lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên, phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên tiên tiến vào Đoàn. Ngoài ra, để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, các cấp bộ Đoàn thường xuyên mở các lớp cảm tình Đoàn, bồi dưỡng kiến thức về Đoàn cho thanh, thiếu niên.; tổ chức kết nạp đoàn viên Lớp đoàn viên 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; tổ chức kiểm tra việc triển khai các hoạt động Tháng thanh niên tại cơ sở. Năm 2018, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức kết nạp được 6.936đoàn viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Các hoạt động sinh hoạt đoàn nơi cư trú được quan tâm, đẩy mạnh. Việc thực hiện chủ trương 1+1, 1+2 được triển khai tích cực.

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các đơn vị tổ chức kết nạp đồng loạt vào 2 đợt: đợt 1 được tổ chức vào ngày sinh nhật Bác 19-5; đợt 2 căn cứ vào điều kiện từng đơn vị, cơ sở để tổ chức lễ kết nạp. Trong đó, nhiều đơn vị đã lựa chọn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên tại các khu tưởng niệm, khu di tích lịch sử, công trình thanh niên tình nguyện, phòng truyền thống của địa phương, đơn vị. Điển hình trong năm 2018, Huyện đoàn Mù Cang Chải đã tổ chức kết nạp cho 06 thanh niên tại công trường khai hoang 5ha ruộng bậc thang tại xã Nậm Có huyện Mù Cang Chải tạo không khí phấn khởi trong thanh niên, không khí thi đua sôi nổi trong thanh niên của huyện.

Cùng với đó, Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” và nâng cao chất lượng kết nạp đoàn viên mớiđã được nhiều đơn vị triển khai hiệu quả góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đoàn viên. Thực hiện nghiêm việc cấp phát thẻ đoàn viên và công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Đoàn – Đội, công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tổ chức Ngày đoàn viên” linh hoạt, sáng tạo, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên.

Kết quả phát triển đoàn viên mới trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục của các tổ chức, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đoàn viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh. Cùng với đócông tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân được đẩy mạnh thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Theo đó trong năm 2018 các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã giới thiệu1.899 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 1.049 đồng chí được kết nạp Đảng từ đó thúc đẩy quá trình phấn đấu,rèn luyện của đoàn viên thanh niên đồng thời khẳng định Đoàn thanh niên là đội dự bị tin cậy, cánh tay đắc lực của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phát triển đoàn viên trong tỉnh hiện vẫn còn những khó khăn nhất định như: một số cán bộ Đoàn vẫn thụ động, thiếu sáng tạo, nhiệt huyết trong việc dìu dắt, theo dõi, tổ chức kết nạp đoàn viên; một bộ phận thanh niên còn dao động về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chưa nhận thức đúng nhiệm vụ, quyền lợi của người đoàn viên và vai trò của tổ chức Đoàn; các phong trào, hoạt động của Đoàn vẫn chưa thực sự hiệu quả để tăng khả năng thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên vào sinh hoạt trong tổ chức… Phát huy kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác phát triển đoàn viên; thời gian tới tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp cần tiếp tục nâng cao lý tưởng, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của người đoàn viên; thay đổi hình thức hoạt động, sinh hoạt của Đoàn theo hướng đa dạng, phù hợp với nhu cầu sở thích của thanh, thiếu niên; củng cổ tố chức, hình thức hoạt động của các cơ sở Đoàn phù hợp với từng đối tượng, khu vực thanh niên, trong đó, đặc biệt chú trọng đến đối tượng thanh niên nông thôn, thanh niên là người dân tộc thiểu số và thanh niên khối trường học./.

Lại Tuyến