• Loading...
 
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Yên Bái thành tỉnh phát triển khá trong khu vực
Ngày xuất bản: 12/07/2019 10:35:00 SA
Lượt xem: 5215

 Đến nay, toàn tỉnh đã có 5 đơn vị trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ huyện. Hàng năm, có từ 80% trở lên số xã, phường, thị trấn và 79% trở lên số ban công tác mặt trận khu dân cư hoạt động hiệu quả.

Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh địa phương. 

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ của MTTQ, các đoàn thể, Yên Bái đã phát huy nội lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 

Đến năm 2018, nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra như: thu nhập bình quân đầu người tăng 9,5 triệu đồng so với năm 2014; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 4%/năm; 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới (bằng 184% chỉ tiêu Đại hội); chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2018 đạt 76,92 điểm, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước đạt 9,98 điểm.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực, 5 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và sự đồng thuận của nhân dân. Nội dung và phương thức vận động, tập hợp cũng được đổi mới đa dạng hơn, mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 


Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái (thứ ba, phải sang) trao đổi với cán bộ Ban Phong trào về công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV.

 

Đặc biệt, MTTQ các cấp đã tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện văn kiện đại hội Đảng các cấp; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết Đại hội VIII, MTTQ Việt Nam; Nghị quyết Trung ương 7 về "phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”; Kết luận 62 của Bộ Chính trị "về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trước yêu cầu mới”. 

Triển khai thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về "Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 34, MTTQ các cấp đã cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng với nhiệm vụ công tác Mặt trận. Qua đó, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng học tập và làm theo. 

Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo được coi trọng. MTTQ các cấp đã phát huy vai trò của già làng, trưởng các dòng họ và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình công tác của Mặt trận đến với đồng bào dân tộc và đồng bào có đạo; gương mẫu đi đầu trong việc nhường đất cho hộ nghèo không có đất sản xuất; vận động nhân dân phòng, chống cháy rừng, không phá rừng, không du canh du cư, không vận chuyển buôn bán lâm sản trái phép và cuộc vận động đồng bào Mông ăn chung một tết; đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc. 

Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư hàng năm đều được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, tổ chức đã đi vào nề nếp với nội dung phong phú, thiết thực, thu hút trên 90% hộ gia đình, hàng ngàn cán bộ, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và cán bộ, đảng viên tham dự, tạo sự đoàn kết gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ các cấp đã triển khai sâu rộng 5 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (giai đoạn 2014 - 2015) và 5 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (từ năm 2016 đến nay), góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến. Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Đề án "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020”. 

Theo đó, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền, ngành chuyên môn hiệp thương với các tổ chức thành viên cùng cấp, thống nhất phân công trách nhiệm, cụ thể hóa các nội dung, thu được kết quả cao, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Đến năm 2018, toàn tỉnh có 1.167 khu dân cư; 158.266 hộ gia đình; 1.313 làng, bản, tổ dân phố; 1.066 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 9 phường, thị trấn trong tỉnh đạt chuẩn văn minh đô thị. Hàng năm, Ủy ban MTTQ - Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh tổ chức phát động quyên góp ủng hộ và phân công các thành viên đến các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các nhà hảo tâm vận động ủng hộ quỹ. 

Nhờ đó, toàn tỉnh đã huy động được trên 50 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”, trong đó có trên 30 tỷ đồng tiền mặt, còn lại là ngày công lao động và vật liệu xây dựng; tham gia làm mới và sửa chữa 10.000 ngôi nhà dột nát cho hộ nghèo, hỗ trợ thăm hỏi 25.000 lượt hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn..., góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 20,56% năm 2014 xuống còn 17,68% năm 2018.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ngành, địa phương đã đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc triển khai "Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao uy tín của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội. 

Cùng với việc hưởng ứng phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai thực hiện Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp từng bước đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Cụ thể, MTTQ các cấp đã tổ chức 217 đoàn giám sát; tham gia 658 cuộc giám sát; Ban Thanh tra nhân dân xã phường, thị trấn giám sát được 2.416 cuộc; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 2.806 dự án đầu tư. Nội dung giám sát gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động tham gia tổ chức và giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp; hiệp thương dân chủ, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, đảm bảo tiêu chuẩn, đúng luật; vận động cử tri toàn tỉnh đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,98%. 

Thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cơ quan MTTQ tỉnh đã sáp nhập, giảm 2 ban chuyên môn, thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội ở 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. 

Đến nay, toàn tỉnh đã có 5 đơn vị Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Hàng năm, có từ 80% trở lên số xã, phường, thị trấn và 79% trở lên số Ban công tác Mặt trận khu dân cư hoạt động hiệu quả. 

Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2014 - 2019, 5 đồng chí nguyên là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba; Ủy ban MTTQ tỉnh và 3 cá nhân có thành tích trong giai đoạn 2012 - 2016 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng tặng bằng khen cho 96 tập thể, 60 cá nhân trong hệ thống MTTQ các cấp của tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận; 18 tập thể và 200 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2013-2018 được nhận bằng khen của Bộ Công an. 142 cá nhân được  trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”. 

Năm 2018, Ủy ban MTTQ tỉnh vinh dự là 1 trong 18 đơn vị cấp tỉnh được nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, kỷ cương, trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh Yên Bái”, toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ cùng đoàn kết phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái