• Loading...
 
Yên Bái tích cực triển khai mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động”
Ngày xuất bản: 22/10/2018 8:52:00 SA
Lượt xem: 1272

Tháng 6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành hướng dẫn xây dựng đoàn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018 – 2022 với 03 nội dung chính: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan. Trong đó chỉ đạo 6 đơn vị gồm Huyện đoàn Lục Yên, Thành đoàn Yên Bái, Đoàn Khối các cơ quan, Đoàn Khối Doanh nghiệp, Đoàn Công an tỉnh, Đoàn Trường Cao đẳng sư phạm xây dựng mô hình điểm đối với từng khu vực và đối tượng đặc thù. Ngay sau khi hướng dẫn được ban hành, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã tích cực triển khai, vận dụng phù hợp với điều kiện của đơn vị và bước đầu thu được nhiều kết quả.

Trong chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị. Các cấp bộ Đoàn đã chủ động phát huy vai trò của tổ công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên, thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như mạng xã hội, sinh hoạt đoàn, các chương trình, hội nghị, thông qua gặp gỡ trực tiếp đoàn viên… Việc theo dõi, quản lý đoàn viên ở các cơ sở Đoàn được đổi mới, theo dõi chính xác các thông tin của từng đoàn viên, quản lý tốt việc chuyển sinh hoạt Đoàn của đoàn viên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng chỉ đạo Đoàn khối các cơ quan tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin thí điểm xây dựng và triển khai thực hiện Phần mềm Quản lý đoàn viên, bước đầu có hiệu quả. Công tác bồi dưỡng thanh niên ưu tú vào Đoàn và phát triển đoàn viên mới được quan tâm chú trọng, đảm bảo đúng quy trình quy định. Việc sinh hoạt chi đoàn được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, thu hút đoàn viên tham gia. Tiêu biểu như Huyện đoàn Mù Cang Chải, bên cạnh các chủ đề sinh hoạt hàng tháng, các chi đoàn còn có các tiết mục như tiểu phẩm, kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các tiết mục văn hóa, văn nghệ do đoàn viên chi đoàn biểu diễn, lồng ghép vào đó truyền tải các thông điệp tuyên truyền như chống tảo hôn, luật hôn nhân gia đình, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vận động học sinh ra lớp… khiến không khí buổi sinh hoạt không hề tẻ nhạt, khô khan, mà sôi động và hấp dẫn hơn.

Đoàn Khối doanh nghiệp triển khai mô hình cơ sở Đoàn 3 chủ động tới tại Hội nghị BCH Đoàn khối lần thứ 4

Trong Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, các cấp bộ Đoàn đã chủ động xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý theo chủ đề, chủ điểm gắn với sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Định kỳ các đơn vị Đoàn cấp huyện tiến hành kiểm tra việc thực hiện và chấp hành Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn đối với các cơ sở Đoàn và cán bộ Đoàn. Hàng tháng, cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở phải sắp xếp thời gian dự sinh hoạt Chi đoàn của thôn bản, khu phố để theo dõi, kiểm tra, góp ý giúp Chi đoàn cải tiến chương trình, nội dung nhằm thu hút đoàn viên tham gia sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn. Nhiều đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền dự các hoạt động của thanh niên, đồng thời lồng ghép tổ chức các buổi gặp gỡ đối thoại giữa cấp uỷ, chính quyền với thanh niên. Điển hình như Huyện đoàn Lục Yên, Huyện đoàn Yên Bình, Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ, công chức trẻ và đoàn viên thanh niên...

Trong Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan, công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ Đoàn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo và thực hiện nghiêm quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ; chủ động đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bố trí, luân chuyển và sắp xếp đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh chủ chốt Đoàn các cấp. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động rà soát, đánh giá, thực hiện quy hoạch đối với các chức danh Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định. Các đơn vị đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao, tăng cường phối hợp với các tổ chức nhằm tạo thêm nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương, đơn vị.

Có thể nói việc triển khai xây dựng mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” bước đầu đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trong việc chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở. Các cơ sở đoàn đã nắm rõ và quản lý tốt hơn số thanh niên trên địa bàn, biết tập hợp các đoàn viên thanh niên thành nhóm theo sở thích, đối tượng, khu vực. Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh tiếp tục triển khai, đẩy mạnh thực hiện mô hình cơ sở Đoàn 3 chủ động, nhằm xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Huyền Trang – Thu Hiền