• Loading...
 

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đoàn Thị Thanh Tâm

Giám đốc

ĐT: 0946.808.558

Email: 
thanhtamtdyb@gmail.com

2

Nguyễn Thị Bích Hậu

Phó Giám đốc

ĐT: 0916.845.585

Email: 
songngam290585@gmail.com
nbhau.tdyb@yenbai.gov.vn

3

Đỗ Văn Đại

Cán bộ

ĐT: 0944.285.524

4

Chu Bảo Ngọc

Cán bộ

ĐT: 01232.127.539

5

Phùng Thị Vòng

Cán bộ

ĐT: 0948.424.824

6

Giàng Thị Hương Giang

 ĐT: 0989.799.525

ĐT: Lễ tân nhà khách thanh niên: 02163.856.013

Giám đốc: 02163.856.690

Email: trungtamthanhthieunhiyb@gmail.com
trungtamhdttn.tdyb@yenbai.gov.vn

Website : http://tthdttn.tinhdoanyenbai.gov.vn