• Loading...
 
Hội Liên hiệp thanh niên huyện Văn Chấn: Kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm
Ngày xuất bản: 16/02/2024 8:18:00 CH
Lượt xem: 1872

Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) xã Bình Thuận là đơn vị được Hội LHTN huyện Văn Chấn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm Hội LHTN cấp xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 vào ngày 12/1.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, 19 đồng chí được bầu vào Ủy ban Hội LHTN xã nhiệm kỳ mới. 

Chị Hoàng Thị Thanh - Bí thư Đoàn Thanh niên xã, Chủ tịch Hội LHTN xã Bình Thuận khóa V chia sẻ: "Rất vinh dự cho địa phương khi được lựa chọn tổ chức đại hội điểm để các đơn vị xã, thị trấn trong toàn huyện đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm”. 

Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Bình Thuận diễn ra thành công tốt đẹp

Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, Hội đã thành lập 3 tiểu ban gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Trang trí khánh tiết, phục vụ và an ninh trật tự. Các nội dung của văn kiện đều được Hội LHTN huyện và Đảng ủy xã kiểm duyệt, thông qua đề án nhân sự bảo đảm các thành phần như: cán bộ, công chức xã, giáo dục, công an, thanh niên tiêu biểu và các chi hội trực thuộc... Do đó, các thành viên trong Ủy ban Hội đều là những đoàn viên tiêu biểu, đại diện cho ý chí, sức mạnh của thanh niên địa phương. 

Đây cũng là tiền đề giúp Hội LHTN xã đặt ra 8 chỉ tiêu; trong đó, một số chỉ tiêu nổi bật như: 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập và 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; mỗi năm hỗ trợ 1 dự án khởi nghiệp cho thanh niên; kết nạp 30 hội viên mới; giới thiệu cho Đảng trên 50 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ưu tú; trên 80% chi hội đạt vững mạnh; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 83%...

Xác định việc tổ chức đại hội điểm sẽ giúp các đơn vị còn lại tham quan, học tập và rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đại hội tại cơ sở, Hội LHTN huyện Văn Chấn đã có công văn chỉ đạo 100% cơ sở xã, thị trấn đến dự, tham quan và học hỏi. 

Anh Lý A Liều - Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN xã Nậm Búng cho biết: "Sau khi dự đại hội điểm tại xã Bình Thuận, chúng tôi đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị đại hội của địa phương như: công tác tập hợp ĐVTN, chuẩn bị công tác nhân sự, văn kiện... Văn kiện đại hội đã được chuẩn bị chu đáo, các chỉ tiêu sát với tình hình thực tế của địa phương; bảo đảm tỷ lệ tái cử, tham gia lần đầu, thành phần cơ cấu theo quy định. Chúng tôi cũng nhận thấy, việc bầu trực tiếp các chức danh tại đại hội là thể hiện tinh thần dân chủ, song cũng là yêu cầu quan trọng về công tác nhân sự phải là những người đảm bảo được các yêu cầu, xứng đáng là đại diện của thế hệ trẻ địa phương”.

Anh Bùi Ngọc Dũng - Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Văn Chấn cho biết: "Với 24 hội cơ sở ở 24 xã, thị trấn, chúng tôi đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ủy ban Hội trực tiếp về cơ sở duyệt Đề án nhân sự, chỉnh sửa văn kiện và định hướng công tác tổ chức đại hội. Việc tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở tại xã Bình Thuận là một nội dung quan trọng, nhằm rút kinh nghiệm cho các đơn vị tiếp theo tổ chức thành công tại cơ sở mình”. 

Tính đến ngày 22/1, đã có 4 cơ sở tổ chức thành công đại hội là: Bình Thuận, Nghĩa Tâm, Suối Bu, Tân Thịnh; 100% hội các xã , thị trấn sẽ hoàn thành tổ chức đại hội trước ngày 28/2. 

Anh Bùi Ngọc Dũng - Bí thư Huyện đoàn Văn Chấn nhấn mạnh: "Ngay sau đại hội điểm, chúng tôi rút ra 3 kinh nghiệm là: cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tại cơ sở và định hướng của Huyện hội; cần xây dựng kịch bản chi tiết, chuẩn bị chu đáo về văn kiện trình tại đại hội, nhân sự là những ĐVTN thật sự ưu tú, khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao; việc tổ chức đại hội cần gắn với các việc phát động các phong trào thi đua sôi nổi để ĐVTN nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Từ những kinh nghiệm đó, sẽ góp phần tổ chức thành công đại hội, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới”. 

Đối với Huyện hội, ngay sau khi tổ chức thành công đại hội Hội LHTN cấp cơ sở sẽ bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho đại hội cấp huyện và đây cũng là Đại hội được tỉnh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm vào trung tuần tháng 4 tới. Do đó, nội dung này được Huyện hội đặc biệt quan tâm.

Dưới sự định hướng của Huyện ủy, chỉ đạo sát sao của Hội LHTN cấp huyện trong tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở, kinh nghiệm rút ra sẽ là tiền đề cho các đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029, xong trước ngày 28/2/2024.

BTG