• Loading...
 
Hội nghị phản biện dự thảo Đề án phát triển Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày xuất bản: 12/10/2020 9:15:00 CH
Lượt xem: 209

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến, đối với các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh. Ngày 12/10, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Đề án phát triển Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, lãnh đạo sở Tài Chính, sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tư pháp và đại diện Ban giám hiệu trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành.

Dự thảo Đề án gồm 4 phần, trong đó có: Sự cần thiết và căn cứ xây dựng đề án; kết quả thực hiện đề án phát triển trường trung học phổ thông chuyên nguyễn tất thành tỉnh yên bái giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến 2020; Nội dung của đề án và tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, các thành viên tham dự cơ bản nhất trí với dự thảo đề án. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp quan trọng như: bổ sung các căn cứ pháp lý xây dựng đề án; làm rõ các nội dung tại mục tiêu chung, cụ thể, bổ sung các chỉ tiêu trong đề án; các văn bản quy phạm pháp luật về việc tuyển sinh khối THCS ... Ngoài ra còn có các ý kiến về thể thức trình bày, từ ngữ được sử dụng trong Dự thảo đề án. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng cho rằng cần làm rõ hơn về nguồn kinh phí triển khai thực hiện; vấn đề tuyển dụng nguồn giáo viên, việc phối hợp tổ chức thực hiện…

Các ý kiến đóng góp phản biện về Dự thảo đề án tại hội nghị sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái tiếp thu, tổng hợp trình cấp có quyền xem xét, điều chỉnh.

Vũ Hoàng