• Loading...
 
325 đại biểu sẽ tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày xuất bản: 16/09/2020 5:02:00 CH
Lượt xem: 688

TTYB: Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 22 đến 24/9) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tham dự Đại hội gồm 325 đại biểu chính thức đại diện gần 58.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó, có 45 đại biểu đương nhiên và 280 đại biểu bầu từ đại hội cấp trên cơ sở.

Thành phố Yên Bái trang hoàng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Với phương châm Đại hội là: "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Chủ đề Đại hội là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra vào chiều ngày 22/9. Đại hội sẽ bế mạc vào chiều ngày 24/9/2020./.