• Loading...
 
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới trong Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 22/05/2020 10:35:00 SA
Lượt xem: 294

 Thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2020); vừa qua, chi đoàn Đại đội 20 - Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh tổ chức Chương trình tọa đàm “Tuổi trẻ Chi đoàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Tới dự buổi tọa đàm có Đại biểu Cục Chính trị Quân khu 2, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phòng Chính trị, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu trao đổi với đoàn viên thanh niên là cán bộ chiến sỹ trong đơn vị về những phẩm chất, giá trị cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới

Tại buổi tọa đàm các ý kiến tham luận đã làm rõ sự cần thiết đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng, những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những phẩm chất, giá trị cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”  thời kỳ mới.

Thông qua buổi tọa đàm đã giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên trong đơn vị nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc và thường xuyên trong học tập, công tác, rèn luyện. Đồng thời giúp cho cấp ủy, người chỉ huy, chính trị viên các cấp kịp thời có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, định hướng nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong việc thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

                        Nguyễn Anh Vũ - Phòng Chính trị/ Bộ CHQS tỉnh.