• Loading...
 
Lục Yên chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên
Ngày xuất bản: 30/10/2019 3:22:00 CH
Lượt xem: 4160

Thời gian qua, công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được Đảng bộ huyện Lục Yên đặc biệt quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lục Yên cho biết: "Để tạo điều kiện cho thanh niên phát triển, góp sức trẻ xây dựng quê hương, đảng bộ, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Đặc biệt, huyện chú trọng tăng cường bồi dưỡng về lý luận chính trị cho ĐVTN, tin tưởng giao cho thanh niên đảm nhận những công trình, phần việc khó; qua đó, phát hiện những ĐVTN ưu tú để bồi dưỡng và xem xét kết nạp Đảng”. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: "Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh...”. 

Để phát huy vai trò của ĐVTN trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Lục Yên tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho ĐVTN về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp ĐVTN nhận thức sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng của Đảng; từ đó, có động cơ, mục đích đúng đắn phấn đấu trở thành đảng viên; chú trọng tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng, tập hợp, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia; vận động ĐVTN nông thôn mạnh dạn tiên phong trong xây dựng các mô hình kinh tế mới, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới; chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

ĐVTN khối Hành chính - Sự nghiệp và lực lượng vũ trang thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ khoa học - công nghệ, gương mẫu đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu và lợi ích của nhân dân… 

Lễ kết nạp Đảng viên tại Đảng bộ xã Mai Sơn, huyện Lục Yên

Thông qua các phong trào đã phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để tổ chức Đảng xem xét kết nạp. Hàng năm, tổ chức Đoàn trong toàn huyện đã giới thiệu kết nạp được trên 100 đảng viên mới. Đặc biệt, tổ chức Đoàn đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên là ĐVTN trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Anh Hoàng Trung Chinh - Bí thư Huyện đoàn cho biết: "ĐVTN sau khi được kết nạp Đảng đã phát huy tối đa tinh thần tiên phong gương mẫu trong phát triển kinh tế, các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng… và trở thành những tấm gương sáng, tạo động lực để ĐVTN rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên”. 

Nhờ cách làm sáng tạo, tổ chức Đoàn cơ sở huyện Lục Yên đã thực sự trở thành điểm tựa của thanh niên; tạo được niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền các cấp. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã có 700 ĐVTN ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm 70% tổng số đảng viên được kết nạp từ đầu nhiệm kỳ; có 108 cán bộ Đoàn tham gia cấp ủy các cấp; có 6 đồng chí tham gia HĐND cấp huyện, 245 đồng chí là đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 -2021. 

Ngoài ra, các đảng viên trẻ còn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như: sửa chữa, mở mới trên 50 km đường giao thông nông thôn, thực hiện 40 km đoạn đường "Thắp sáng đường quê”; xây 15 nhà nhân ái, 4 lớp học, 3 cầu dân sinh; bê tông hóa 64 sân chơi cho thanh thiếu nhi... góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Theo Báo Yên Bái