• Loading...
 
Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 08/06/2018 1:59:00 CH
Lượt xem: 1640

Sáng 8/6, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ, Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo Quyết định số 1810/QĐ-UBND tỉnh về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hành chính công và Quyết định số 770/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái về việc đổi tên Trung tâm Hành chính công thành Trung tâm Phục vụ hành chính công (gọi tắt là Trung tâm), Trung tâm là cơ quan quản lý hành chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Trung tâm là đầu mối thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định; tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính. Trung tâm thực hiện nhiệm vụ niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các thủ tục hành chính; mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân, tổ chức liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan các bộ phận làm việc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trung tâm có trách nhiệm hướng dẫn cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ giải quyết công việc; tiếp nhận hồ sơ, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân; giám sát, tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm theo quy định.

  Quang cảng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái.

Trung tâm cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, thay thế, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan khác trong việc giải quyết thủ tục hành chính qua Trung tâm; quản lý vận hành, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng; tích hợp dữ liệu hoạt động, thực hiện công tác an ninh mạng và một số nội dung khác...

Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm giai đoạn thử nghiệm từ khi thành lập đến hết năm 2019 là đưa khoảng 50% thủ tục hành chính vào thực hiện tại Trung tâm; dự kiến bộ phận chuyên trách bố trí từ 7 - 8 biên chế và bộ phận trưng tập dự kiến khoảng 35 - 40 người. Giai đoạn hoạt động chính thức từ năm 2020 đảm bảo 100% thủ tục hành chính được đưa vào Trung tâm; bộ phận chuyên trách dự kiến bố trí từ 13 biên chế; bộ phận trưng tập dự kiến khoảng 45 - 50 người.

 

 Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái là một bước đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong nỗ lực cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển với nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan chính quyền các cấp.

  Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải luôn xác định, CCHC mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc thành lập và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động chỉ mới là kết quả bước đầu; để Trung tâm hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả, đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, người dân. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải luôn xác định, CCHC mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội; là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và thuộc trách nhiệm của mọi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

Bởi vậy, phải tăng cường trật tự kỷ cương, kỷ luật công vụ để đẩy mạnh CCHC; coi kết quả CCHC ở ngành mình, cấp mình là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và của cơ quan, đơn vị. Tập trung triển khai Đề án thành lập và sớm đưa vào hoạt động Bộ phận một cửa giải quyết TTHC ở cấp huyện, kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; tiếp tục rà soát, đưa các thủ tục hành chính còn lại vào thực hiện tại Trung tâm, phấn đấu đến cuối năm 2018 hầu hết các thủ tục hành chính sẽ được thực hiện tại đây.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia lễ cắt băng khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan các quy trình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngay sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham gia lễ cắt băng khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đặt tại tầng 1 Trung tâm Hội nghị tỉnh, Km 5 - thành phố Yên Bái.

Theo Báo Yên Bái