• Loading...
 
Công điện của UBND tỉnh Yên Bái về phòng chống rét đậm, rét hại
Ngày xuất bản: 07/02/2018 11:08:00 SA
Lượt xem: 1298

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND gửi các ngành thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; UBND các huyện, thị, thành phố về việc phòng chống rét đậm, rét hại. Sau đây là nội dung Công điện:

Băng giá đã xảy ra một số khu vực núi cao của huyện Mù Cang Chải.

Trong những ngày qua, các khu vực trong tỉnh đã xảy ra rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng thấp từ 10-12°c, vùng núi từ 8-10°C, vùng núi cao dưới 5°C, có nơi đã xuất hiện băng tuyết. 

Thực hiện Công điện số 02/CĐ- UBND ngày 24/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ứng phó với không khí lạnh và rét đậm, rét hại; các địa phương trong tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai công tác phòng chống rét đậm, rét hại cho người, cây trồng và vật nuôi. Tuy nhiên, qua kiểm tra ở một số địa phương, nhất là cấp cơ sở còn có tư tưởng chủ quan, lơ là trong việc phòng chống rét đậm, rét hại, dẫn đến nhiều gia súc bị chết rét.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh từ ngày 31/01 đến hết ngày 06/02/2018 trên địa bàn tỉnh có 187 con trâu, bò, dê bị chết rét (trong đó huyện Mù Cang Chải 78 con, huyện Trạm Tấu 56 con, huyện Lục Yên 29 con, thị xã Nghĩa Lộ 24 con).
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, rét đậm, rét hại còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới và sau Tết Mậu Tuất có thể còn có thêm những đợt rét đậm, rét hại tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Thực hiện Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 02/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống rét đậm, rét hại; để chủ động đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết bảo vệ sức khỏe của người dân, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống rét cho người, cây trồng và vật nuôi theo nội dung Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 10/01/2018 và Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 24/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và một số nội dung cụ thể, cấp bách như sau:

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, áp dụng biện pháp cần thiết để phòng chống đói rét, dịch bệnh cho người, cây trồng và vật nuôi nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra. Phân công cán bộ (Thường vụ phụ trách khu; ủy viên Ban Chấp hành, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành các huyện, thị xã, thành phố phụ trách địa bàn và cán bộ các xã, phường, thị trấn) trực tiếp xuống cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho người, cây trồng và vật nuôi, đặc biệt chú trọng tới các xã, thôn, bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn người dân áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phất triển nông thôn kết hợp với kinh nghiệm của địa phương; cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu ở địa phương, thông tin kịp thời và thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, không chủ quan và chủ động phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.
Chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để kịp thời phục vụ công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho người, cây trồng và vật nuôi; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc để gia cố, che chắn chuồng trại, vườn cây giống, nhất là mạ xuân và mua thức ăn tinh bổ sung cho đàn trâu, bò, phân bón, chế phẩm sinh học bón cho cây trồng để tăng sức chống chịu lạnh.

Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế có trách nhiệm thống kê đầy đủ, chính xác số lượng cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại để thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ cho người sản xuất theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh; Thống kê báo cáo kịp thời về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh kết quả phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và các chính sách hỗ trợ trên địa bàn.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để tình trạng cây trồng, vật nuôi bị chết đói, chết rét, dịch bệnh nhiều do các nguyên nhân chủ quan, không thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác phòng chống đói, rét, chống dịch cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các địa phương về việc thực hiện công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo, hướng dẫn kế hoạch sản xuất, chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư và các phương án nhằm khôi phục sản xuất. Phối hợp với các địa phương cập nhật, tổng hợp đầy đủ, chính xác số lượng cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại để thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời.

Sở Y tế hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét, bảo đảm sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than, củi để sưởi; chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở bảo đảm cơ số thuốc chữa bệnh cần thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, tăng các bản tin dự báo, cảnh báo, cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan để kịp thời truyền tải đến người dân và phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai.

Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống phát thanh, truyền tin ở các thôn, bản tăng thời lượng phát các bản tin dự báo thời tiết; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho người, cây trồng và vật nuôi để người dân biết và áp dụng.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (sổ điện thoại 0216.3852.708; sổ fax 0216.3855.493) để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái