• Loading...
 
 • Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 năm 2019

  Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tổ chức đồng loạt Ngày Chủ xanh toàn quốc lần thứ 4 năm 2019. Sáng ngày 8/9/2019 Tỉnh đoàn Yên Bái chỉ đạo đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện Ngày Chủ xanh năm 2019 trên toàn tỉnh Yên Bái.

 • Thường trực Tỉnh đoàn dự Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020

  Thường trực Tỉnh đoàn dự Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020

 • Tuổi trẻ Yên Bái tiên phong phất “cờ hồng”

  Tuổi trẻ Yên Bái tiên phong phất “cờ hồng”

 • Phát động Cuộc thi “Thanh niên Yên Bái với công tác Cải cách hành chính nhà nước”

  Sáng ngày 03/9/2019, tại Trung tâm Hoạt động TTN tỉnh, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Phát động Cuộc thi “Thanh niên Yên Bái với công tác Cải cách hành chính nhà nước”.

 • Tuổi trẻ Yên Bái triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

  Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội”. Trong 5 năm qua Tỉnh đoàn Yên Bái đã triển khai, phổ biến Chỉ thị số 40-CT/TW đến 100% các cấp bộ Đoàn - Hội LHTN Việt Nam trong toàn tỉnh.

 • 16-20 of 38<  1  2  3  4  5  6  7  8  >