• Loading...
 
Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”
Ngày xuất bản: 05/12/2018 12:00:00 SA
Lượt xem: 25752

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm (MBH) đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với trẻ em là 80% vào năm 2020 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018, Ủy ban ATGT Quốc gia triển khai kế hoạch Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”.

Để đạt được mục tiêu trên, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm, tăng cường đưa tin về nội dung và các hoạt động của Chương trình “Giữ trọn ước mơ”, kết quả thực hiện Chương trình; tăng cường thời lượng tuyên truyền về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Ảnh minh họa 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Giữ trọn ước mơ” năm 2019 đảm bảo thực hiện hiệu quả; căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, tổ chức các buổi tập huấn và hướng dẫn triển khai Kế hoạch cho Phòng GD&ĐT các địa phương và Ban giám hiệu các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Lựa chọn một điểm trường Tiểu học, tổ chức hoạt động phát động Chương trình “Giữ trọn ước mơ” và trao tặng Mũ bảo hiểm quy mô cấp tỉnh tại Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh. Công ty Honda Việt NaM sẽ phân công Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) tại địa phương phỐi hợp và hỗ trợ công tác tổ chức. Đối với các trường Tiểu học khác trên phạm vi toàn tỉnh tổ chức trao tặng theo hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai Tháng cao điểm về An toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9 năm 2019; tập trung tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; giới thiệu về ý nghĩa của Chương trình “Giữ trọn ước mơ” gắn với vận động người dân, cha mẹ học sinh mua, đội mũ bảo hiêm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm theo chuyên đề về quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

Thực hiện giám sát, kiểm tra quá trình triển khai, đánh giá kết quả thực hiện trên toàn địa bàn tỉnh, thành phố; Trước 30/11/2019 báo cáo Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch, nội dung báo cáo tổng kết bao gồm: (1) số lượng học sinh lớp Một được nhận mũ bảo hiểm; (2) số lượng phụ huynh học sinh ký cam kết đội MBH cho con; (3) số học sinh được hướng dẫn đội MBH an toàn, đúng cách; (4) số trường hợp vi phạm đội MBH cho trẻ em, số vụ TNGT và số thương vong do TNGT liên quan đến đối tượng trẻ em từng tháng trong năm 2019; (5) những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh