• Loading...
 
Tỉnh đoàn Yên Bái khảo sát điều kiện triển khai Dự án hỗ trợ chăn nuôi gà bán công nghiệp
Ngày xuất bản: 20/05/2020 3:26:00 CH
Lượt xem: 28825

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững năm 2020. Để giúp các dối tượng chính sách xã hội tại xã đặc biệt khó khăn (xã 135) của tỉnh có điều kiện xây dựng mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới. Ngày 19/5/2020 Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp Trung tâm hỗ trợ, phát triển thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn. Tiến hành khảo sát điều kiện thực tế để triển khai Dự án hỗ trợ chăn nuôi gà bán công nghiệp bằng cám thảo dược cho các hộ đoàn viên, thanh niên thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tại 02 xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình và xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ.

Đoàn công tác làm việc Đảng ủy, chính quyền xã Thạch Lương về các bước triển khai Dự án

Đây là Dự án chăn nuôi gà thịt thương phẩm bằng cám thảo dược, lần đầu tiên được triển khai tại tỉnh Yên Bái có quy mô ban đầu hỗ trợ 8.000 con gà giống cho 40 hộ nuôi. Dự kiến khi triển khai, mỗi hộ đoàn viên, thanh niên thuộc đối tượng thụ hưởng được cấp 200 con gà giống kèm theo 400 kg cám thảo dược.

Đoàn công tác khảo sát điều kiện chuồng trại tại hộ thanh niên đăng ký tham gia dự án tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình

Làm việc với thường trực Đảng ủy, UBND hai xã triển khai Dự án. Đoàn công tác của Tỉnh đoàn và Trung ương Đoàn đã thống nhất với lãnh đạo địa phương, tổ chức đoàn thanh niên về trách nhiệm cách thức triển khai Dự án, từ khâu lựa chọn hộ nuôi theo đúng đối tượng, đủ điều kiện chăn nuôi, có nguồn nhân lực, khả năng áp dụng khoa học, kỹ thuật đến công tác chuẩn bị chuồng trại, vệ sinh khử trùng môi trường. Bước tiếp theo Tỉnh đoàn phối hợp cơ quan chuyên môn tập huấn chuyển giao quy trình, kỹ thuật chăn nuôi, công tác thú y, phòng chống dịch bệnh trước khi cấp gà, thức ăn cho các hộ nuôi. Với cách làm chắc chắn, sự phối hợp chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Dự án được triển khai sẽ tạo ra sản phẩm gà thịt có giá trị cao, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm để cung cấp cho thị trường tại chỗ, từng bước nhân rộng mô hình, đáp ứng nguồn cung cho các siêu thị. Mang lại thu nhập cho đoàn viên, thanh niên, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững mà hạt nhân là các hộ đoàn viên, thanh niên tại vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

                                                                                           Hoàng Tuyên