• Loading...
 
Tỉnh đoàn Yên Bái kiểm tra chuyên đề tại Huyện Trấn Yên và Văn Yên.
Ngày xuất bản: 22/06/2019 9:20:00 SA
Lượt xem: 25369

Thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề: Thanh niên phát triển kinh tế và xây dựng mô hình thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy Yên Bái. Vừa qua, ngày 20/6/2019 đoàn công tác của Tỉnh đoàn do đồng chí Hoàng Anh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn kiểm tra đối với Huyện đoàn Văn Yên và Huyện đoàn Trấn Yên.

Tại Huyện đoàn Văn Yên, cơ bản các chỉ tiêu xây dựng mô hình thực hiện Chương trình 144 được hoàn thành, cụ thể là đã hướng dẫn thành lập mới 2 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ; hoàn thành 01 tuyến thắp sáng đường quê chiều dài 1km; 01 tuyến đường kiểu mẫu xanh, sạch, đẹp và 01 tuyến đường thanh niên tự quản thu gom rác thải đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Thành lập và ra mắt 6/8 tổ hợp tác; 02 hợp tác xã thanh niên theo các lĩnh vực: cơ khí; nuôi tằm dâu; sản xuất rau an toàn; chăn nuôi lợn thịt; gà thịt; trồng nấm rơm; nuôi chim cảnh. Giúp đỡ 8 hộ nghèo bằng các việc cụ thể: hỗ trợ cây, con, giống, ngày công, tiền mặt để thoát nghèo; chỉ đạo, hỗ trợ, ra mắt mô hình Du lịch văn hóa cộng đồng Nà Hẩu. Trong thời gian tới, Huyện đoàn Văn Yên tiếp tục chỉ đạo thành lập mới 2 Hợp tác xã thanh niên như đã đăng ký để hoàn hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao.

Thăm mô hình sản xuất quế tại Văn Yên

Chiều cùng ngày đoàn công tác kiểm tra tại Huyện đoàn Trấn Yên. Với sự nỗ lực chỉ đạo của Huyện đoàn, đến nay Trấn Yên đã hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu về xây dựng các tuyến đường do thanh niên tự quản như: Ra mắt 02 tuyến thắp sáng đường quê chiều dài 2 km tại xã Kiên Thành. Hoàn thành tuyến đường thu gom rác thải đảm bảo xanh, sạch đẹp, chiều dài 1km tại xã Quy Mông; 01 tuyến đường điểm do thanh niên tự quản xanh, sạch, đẹp dài 0,5 km tại xã Báo Đáp, tiếp tục chỉ đạo xây dựng thêm tuyến thắp sáng đường quê dài 1,7 km tại xã Vân Hội vượt 2 tuyến theo kế hoạch giao. Các mô hình thanh niên phát triển kinh tế sẽ ra mắt 10 Tổ hợp tác, vượt 2 tổ so với đăng ký. Vận động xã hội hóa, thanh niên góp ngày công đã xây dựng, xóa 6/9 nhà dột nát cho hộ nghèo, tiếp tục giúp đỡ để 13 hộ thoát được nghèo trong năm nay vượt 4 hộ như đăng ký. Tuy nhiên còn một số chỉ tiêu phát triển kinh tế gặp khó khăn, đến nay Huyện đoàn mới thành lập được 01 hợp tác xã đạt 50% chỉ tiêu, khó khăn nhất của Huyện đoàn Trấn Yên là việc vận động thành lập mới 02 doanh nghiệp của thanh niên.

Hoàng Tuyên – Phong Trào