• Loading...
 
  • Thông báoTuyển sinh chương trình Học kỳ trong Quân đội, Lớp Học làm người có ích và các lớp năng khiếu hè 2017

    Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh thông báo tuyển sinh chương trình Học kỳ trong Quân đội; Lớp Học làm người có ích và các lớp năng khiếu hè năm 2017, cụ thể như sau:

  • 31-31 of 31<  1  2  3  4  5  6  7  >