• Loading...
 
 • Hệ thống văn bản >> Báo cáo

 • Nội dung tìm kiếm:


  Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Số: 231 - BC/TĐTN-VP 21/05/2019 Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019 Tải về
  Số: 44 - BC/TĐTN-VP 16/01/2018 Báo cáo Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 Tải về
  Số: 602 BC/TĐTN-TTNTH 29/5/2017 Báo cáo Tình hình tài năng trẻ và công tác tài năng trẻ của Đoàn giai đoạn 2012 – 2017; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2017 – 2022. Tải về
  Số: 602 BC/TĐTN-TTNTH 29/05/2017 Báo cáo Kết quả công tác tài năng trẻ giai đoạn 2012 – 2017; Trọng tâm công tác tài năng trẻ giai đoạn 2017 – 2022 Tải về
  Số: 612 BC/TĐTN-TTNTH 26/06/2017 Báo cáo kết quả Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2017 Tải về
  Số: 17 BC/HĐĐ 12/06/2017 Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi Năm học 2016 - 2017 Tải về
  Số: 610 -BC/TĐTN-TTNTH 15/06/2017 Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Năm học 2016 – 2017 Tải về
  Mẫu báo cáo 03/04/2017 Mẫu Báo cáo Tóm tắt kết quả hoạt động tháng năm 2017 Tải về
  Tài liệu Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 4 – Khóa IV 03/04/2015 Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 Tải về
  Số: 70 BC/TĐTN 26/04/2013 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; phương hướng thực hiện công tác ủy thác trong thời gian tới của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái Tải về
  Tài liệu Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ 11 khoá XII 28/12/2011 Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2011 (Tài liệu Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ 11 khoá XII) Tải về
  Số: 355 BC/TĐTN 10/10/2011 Tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2011 Tải về
  Số: 353 BC/BCĐ-TĐTN 28/09/2011 Báo cáo Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2011 Tải về
  Số: 325 BC/TĐTN 08/02/2011 Báo cáo Sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011. Tải về
  Số: 313 BC/TĐTN 28/03/2011 Báo cáo Tình hình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi quý I; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2011 Tải về
 • Hệ thống văn bản >> Báo cáo

 • Nội dung tìm kiếm:


  Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Số: 231 - BC/TĐTN-VP 21/05/2019 Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019 Tải về
  Số: 44 - BC/TĐTN-VP 16/01/2018 Báo cáo Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 Tải về
  Số: 602 BC/TĐTN-TTNTH 29/5/2017 Báo cáo Tình hình tài năng trẻ và công tác tài năng trẻ của Đoàn giai đoạn 2012 – 2017; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2017 – 2022. Tải về
  Số: 602 BC/TĐTN-TTNTH 29/05/2017 Báo cáo Kết quả công tác tài năng trẻ giai đoạn 2012 – 2017; Trọng tâm công tác tài năng trẻ giai đoạn 2017 – 2022 Tải về
  Số: 612 BC/TĐTN-TTNTH 26/06/2017 Báo cáo kết quả Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2017 Tải về
  Số: 17 BC/HĐĐ 12/06/2017 Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi Năm học 2016 - 2017 Tải về
  Số: 610 -BC/TĐTN-TTNTH 15/06/2017 Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Năm học 2016 – 2017 Tải về
  Mẫu báo cáo 03/04/2017 Mẫu Báo cáo Tóm tắt kết quả hoạt động tháng năm 2017 Tải về
  Tài liệu Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 4 – Khóa IV 03/04/2015 Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 Tải về
  Số: 70 BC/TĐTN 26/04/2013 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; phương hướng thực hiện công tác ủy thác trong thời gian tới của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái Tải về
  Tài liệu Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ 11 khoá XII 28/12/2011 Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2011 (Tài liệu Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ 11 khoá XII) Tải về
  Số: 355 BC/TĐTN 10/10/2011 Tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2011 Tải về
  Số: 353 BC/BCĐ-TĐTN 28/09/2011 Báo cáo Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2011 Tải về
  Số: 325 BC/TĐTN 08/02/2011 Báo cáo Sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011. Tải về
  Số: 313 BC/TĐTN 28/03/2011 Báo cáo Tình hình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi quý I; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2011 Tải về