• Loading...
 
 • Hệ thống văn bản >> Hướng dẫn

 • Nội dung tìm kiếm:


  Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu

  1-30 of 53<  1  2  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Số: 10 - HD/HĐĐ 22/02/2018 Hướng dẫn Triển khai thí điểm việc rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu "Rèn luyện đội viên” trực tuyến năm học 2017 - 2018 Tải về
  Số: 02 -HD/TĐTN - TG 24/01/2018 Tổ chức tuyên truyền, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2018 Tải về
  Số: 01 HD/TĐTN-TG 16/11/2017 Hướng dẫn triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và định hướng dư luận xã hội cho đoàn viên thanh niên trong tình hình mới Tải về
  Số: 73 KH/TĐTN- TG 31/7/2017 Hướng dẫn Xây dựng các mô hình tập thể, gương mặt thanh thiếu nhi điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Tải về
  Số: 70-HD/TĐTN-TNNTCNVC&ĐT 12/5/2017 Hướng dẫn Triển khai thực hiện công trình thanh niên; Bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu, công trình thanh niên tiêu biểu Tải về
  Số: 71 - HD/TĐTN-VP 11/07/2017 Hướng dẫn Thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIII trình tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 Tải về
  Số: 72 -HD/TĐTN-TCKT 14/07/2017 Hướng dẫn Quy trình và thủ tục thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận, thành lập, giải thể, điều chỉnh cấp bộ Đoàn, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức Đoàn các cấp. Tải về
  Số: 29 - HD/TĐTN-TCKT 05/07/2017 Hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo chủ đề "Theo bước chân những người anh hùng" năm 2017 Tải về
  Số: 69 -HD/TĐTN-TTNTH 24/4/2017 Hướng dẫn tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2017 Tải về
  Số: 67 HD/TĐTN - TG 13/2/2017 Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục của Đoàn và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 Tải về
  Số: 68 HD/TĐTN-TG 31/3/2017 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biên giới biển, đảo; Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và thông tin đối ngoại năm 2017 Tải về
  Số: HD/TĐTN - TG 2/2017 Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục của Đoàn và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 Tải về
  Số: -HD/UBH 31/5/2016 Hướng dẫn Sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2016 Tải về
  Số: HD/TĐTN - TG 02/2017 HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục của Đoàn và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 Tải về
  Số: 03 HD/BTG 11/7/2016 HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện bình chọn công trình thanh niên tình nguyện và gương mặt thanh thiếu niên tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2016. Tải về
  Số: 75 -HD/TWĐTN-TNNT 24/2/2016 HƯỚNG DẪN V/v thực hiện vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tải về
  số: 54 - HD/TĐTN-VP 22/4/2015 Hướng dẫn tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng Tải về
  Số: 49 HD/TĐTN-TG 6/4/2015 HƯỚNG DẪN Triển khai công trình thanh niên "Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ" Tải về
  Số: 01 HD/TGTĐ 2/2015 HƯỚNG DẪN Đẩy mạnh triển khai, học tập 6 bài học lý luận chính trị trong năm 2015 Tải về
  Số: 44 HD/TĐTN-TG 9/12/2014 HƯỚNG DẪN Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Yên Bái Tải về
  Số: 41 -HD/TĐTN-TG 10/10/2014 HƯỚNG DẪN Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị cao điểm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng với chủ đề “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới” Tải về
  Số: 40 HD/TĐTN-TG 11/9/2014 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tải về
  Số: 39 HD/TĐTN-TNNTCNVC&ĐT 26/6/2014 HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh công tác tài năng trẻ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014 – 2017 Tải về
  Số: 38 -HD/TĐTN-TNNTCNVC&ĐT 20/6/2014 HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện công trình thanh niên Tải về
  Số: 31 -HD/TĐTN-TG 8/4/2014 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đoàn viên, thanh niên Tải về
  Số 30 -HD/TĐTN-TG 7/4/2014 HƯỚNG DẪN Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2014 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” Tải về
  Số: 29- HD/TĐTN-TG 7/4/2014 HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền biển, đảo; Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2014 và tuyên truyền công tác đối ngoại nhân dân, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài Tải về
  Số: 26 HD/TĐTN-ĐKTHTN 12/02/2014 Hướng dẫn Tổ chức “Ngày hội thanh niên Yên Bái” năm 2014 Tải về
  Số: 02 HD/BTCKT 20/9/2013 HƯỚNG DẪN Xây dựng chi đoàn mạnh Tải về
  Số: 25 -HD/TĐTN - TTNTH 5/12/2013 HƯỚNG DẪN Triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ” Tải về