• Loading...
 
 • Hệ thống văn bản >> Văn bản dự thảo

 • Nội dung tìm kiếm:


  Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Tài liệu Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ 10 (khóa IV) 25/12/2018 Tài liệu Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam lần thứ 10 (khóa IV) Tải về
  Tài liệu Hội nghị BCH lần thứ 5 (khóa XIV) 24/12/2018 Tài liệu Hội nghị BCH lần thứ 5 (khóa XIV) Tải về
  Văn bản dự thảo 01/07/2018 Đề án phòng chống đuối nước gđ 2018-2022 Tải về
  Văn bản Dự thảo 01/07/2018 Đề án GD đạo đức - LS - YTCHPL Tải về
  Văn bản dự thảo 01/07/2018 KH tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 Tải về
  Văn bản dự thảo 01/07/2018 Dự thảo Báo cáo công tác Hội và PTTN 6 tháng 2018 Tải về
  Tài liệu HN BCH lần 4 - UBH lần 9 02/07/2018 Tài liệu HN BCH lần 4 - UBH lần 9 Tải về
  Văn bản Dự thảo 01/07/2018 Dự thảo Báo cáo công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng năm 2018 Tải về
  Tài liệu Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ 02 và Hội Nghị UBH lần thứ 08 05/01/2018 Tài liệu Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ 02 và Hội Nghị UBH lần thứ 08 Tải về
  DỰ THẢO 8/2017 Báo cáo Kết quả triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2017 Tải về
  Triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 12 và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ 7 06/2017 Triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 12 và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ 7 Tải về
  Tài liệu Hội nghị Ban vận động tri thức trẻ 3/2017 Tài liệu Hội nghị Ban vận động tri thức trẻ Tải về
  Tài liệu Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ 11 khoá XI 28/12/2012 Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012 Tải về
  Tài liệu phục vụ Hội nghị BCH Tỉnh đoàn Lần thứ 11 - Khoá XI (DỰ THẢO LẦN 1) 28/12/2011 Đề cương chi tiết Báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái khoá XII; Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIII, Nhiệm kỳ 2012-2017 Tải về