• Loading...
 
 • Hệ thống văn bản >> Thông báo

 • Nội dung tìm kiếm:


  Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Số: 15 - TB/TĐTN-VP 12/01/2018 Thông báo Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 Tải về
  Số: 14 - TB/TĐTN-VP 12/01/2018 Thông báo Phân công Thường trực Tỉnh đoàn, các ban, đơn vị theo dõi, phụ trách hoạt động của các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc Tải về
  Số: 07 TB/TĐTN - TG 07/12/2017 Thông báo một số nội dung tổ chức Liên hoan tiếng hát thanh niên “Bản hùng ca tuổi trẻ” và giải cầu lông cán bộ Đoàn chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Tải về
  Số: 05 TT/TĐTN - TG 06/12/2017 Thông tri triệu tập Học viên tham dự lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và hướng dẫn khai thác, sử dụng mạng xã hội Tải về
  Số: 230 TB/TĐTN - TG 3/10/2017 Thông báo Thời gian tổ chức và đăng ký danh sách tham gia Liên hoan tiếng hát thanh niên “Bản hùng ca tuổi trẻ” chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Tải về
  Số: 402-TB/TWĐTN-TNTH 30/3/2017 Thông báo tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017 Tải về
  Số 70 TT/TĐTN-TTNTH 21/06/2017 THÔNG TRI TRIỆU TẬP Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học toàn quốc năm học 2016 – 2017 Tải về
  số 216 TB/BTC-TĐTN 07/6/2017 Thông báo kết luận cuộc họp Ban tổ chức Hội thi "Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới"; "Thanh niên Yên Bái với cải cách hành chính" năm 2017 Tải về
  Số 63 - TT/TĐTN-TTNTH 12/4/2017 Thông tri triệu tập tham gia Hội thi tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ XII, năm 2017 và chương trình Hội thi Tải về
  Số: 72 TT/TĐTN 20/12/2011 Thông tri Triệu tập dự Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ 11 – khoá XII; Hội nghị Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ 5 - khoá III; tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2012 Tải về