• Loading...
 
 • Hệ thống văn bản >> Văn bản Hội Đồng đội

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Số 236-TT/HĐĐ 25/06/2020 Thông tri triệu tập Đại hội đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh YB lần thứ VI năm 2020 Tải về
  Số 228 CV/HĐĐ 07/05/2020 “V/v hướng dẫn công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên năm học 2019 - 2020” Tải về
  Số 227-CV/HĐĐ 06/05/2020 V/v tổ chức giờ ra chơi với các làn điệu dân tộc, điệu nhảy tập thể Tải về
  Số: 222 - KH/HĐĐ 29/04/2020 Kế hoạch Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Yên Bái lần thứ VI, năm 2020 Tải về
  Số: 225 HD/HĐĐ 05/05/2020 Hướng dẫn Tổ chức hoạt động hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 Tải về
  Số: 223KH/HĐĐ 04/05/2020 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thiếu nhi Yên Bái nhớ ơn Bác Hồ” Tải về
  Số: 221 -KH/HĐĐ 29/04/2020 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) Tải về
  Số: 220 -KH/HĐĐ 24/04/2020 Kế hoạch Triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ giai đoạn 2020 – 2023 Tải về
  Văn bản Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VI năm 2020 14/02/2020 Tập văn bản Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VI năm 2020 Tải về