• Loading...
 
 • Hệ thống văn bản >> Chương trình hành động

 • Nội dung tìm kiếm:


  Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Số: 11 - CTPH/TĐTN - SNV 05/12/2018 Chương trình phối hợp Về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên là tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2022 Tải về
  Số: 07 - CTr/HĐĐ 04/09/2018 Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 Tải về
  Số: 04 - CTr/TĐTN-VP 12/01/2018 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 Tải về
  Số: 03- CTr-TĐTN-VP 12/01/2018 Chương trình Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 Tải về
  Số: 02 - CTr/TĐTN-VP 12/01/2018 Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 Tải về
  Chương trình Làm việc toàn khóa của Hội động trẻ em tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016 - 2020 Tải về
  Số: 06 CTr/HĐĐ 05/09/2017 Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018 Tải về
  11/07/2014 ĐỊNH HƯỚNG Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 Tải về
  Số 21 CT/TĐTN-TTNTH 27/8/2015 Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường hcọ năm học 2015 - 2016 Tải về
  Số: 12 - CT/TĐTN-VP 20/01/2014 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Năm thanh niên tình nguyện 2014 Tải về
  Số 23-CT/TU 20/01/2014 CHỈ THỊ về lãnh đạo "Năm thanh niên tình nguyện" và đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái lần thứ IV (nhiệm kỳ 2014 - 2019) Tải về
  Số: 09 CTr /TĐTN 27/08/2013 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2013 -2014 Tải về
  Số: 08 CTr/TĐTN 13/3/2013 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2012 - 2017 Tải về
  Số:01 CTr/TĐTN 29/08/2012 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Năm học 2012-2013 Tải về
  Số: 30 CTr/TĐTN 05/01/2012 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012 Tải về
  Số: 27/CTr-TĐTN-SGDĐT 30/08/2011 CHƯƠNG TRÌNH Phối hợp hoạt động giữa Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục & Đào tạo Yên Bái Năm học 2011 - 2012 Tải về
  Số: 03 CT/ HĐĐ 29/08/2011 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Năm học 2011 – 2012 Tải về
  Số: 25 CTr/TĐTN 23/08/2011 CHƯƠNG TRÌNH Hành động của tuổi trẻ Yên Bái thực hiện Thập niên hành động vì ATGT đường bộ trong thanh thiếu nhi giai đoạn 2011-2020 Tải về
  Số: 24 CTr/TĐTN 09/08/2011 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII Tải về