• Loading...
 
 • Hệ thống văn bản

 • Nội dung tìm kiếm:

  451-500 of 605<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Số: 8 KH/TĐTN - VP 25/7/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2015
  Số: 7 KH/TĐTN - VP 1/7/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07 NĂM 2015
  Số: 5 KH/TĐTN - VP 1/5/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2015
  Số: 03 KH/TĐTN - VP 3/3/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2015
  Số: 12 KH/TĐTN - VP 1/12/2014 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014
  Số: 10 KH/TĐTN - VP 3/10/2014 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2014
  Số: 9 KH/TĐTN - VP 3/9/2014 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2014
  Số 8 KH/TĐTN 2/8/2014 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2014
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2014
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2014
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2014
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2014
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2014
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2013
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2013
  8/2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2013
  8/2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2013
  6/2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07 NĂM 2013
  5/2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2013
  4/2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2013
  Số 4 KH/TĐTN 3/2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2013
  Số 3 KH/TĐTN 2/2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2013
  Số 2 KH/TĐTN 1/2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2013
  Số 1 KH/TĐTN 12/2012 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2013
  Số 12 KH/TĐTN 07/03/2017 Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2012
  Số: 11 KH/TĐTN 11 năm 2012 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2012
  Số: 10 KH/TĐTN 9/2012 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2012
  Số: 09 KH/TĐTN 31/8/2012 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2012
  Số: 08 KH/TĐTN 8 /2012 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2012
  Số: 7 KH/TĐTN 4/7/2012 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2012
  Số: 06 KH/TĐTN 6/2012 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2012
  Số: HD/TĐTN - TG 02/2017 HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục của Đoàn và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017
  Số: 03 HD/BTG 11/7/2016 HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện bình chọn công trình thanh niên tình nguyện và gương mặt thanh thiếu niên tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2016.
  Số: 75 -HD/TWĐTN-TNNT 24/2/2016 HƯỚNG DẪN V/v thực hiện vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  số: 54 - HD/TĐTN-VP 22/4/2015 Hướng dẫn tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng
  Số: 49 HD/TĐTN-TG 6/4/2015 HƯỚNG DẪN Triển khai công trình thanh niên "Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ"
  Số: 01 HD/TGTĐ 2/2015 HƯỚNG DẪN Đẩy mạnh triển khai, học tập 6 bài học lý luận chính trị trong năm 2015
  Số: 44 HD/TĐTN-TG 9/12/2014 HƯỚNG DẪN Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Yên Bái
  Số 837-CV/TĐTN-TTNTH 27/11/2014 Công văn xét tặng Giải thưởng Sao tháng giêng năm 2015 và danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Tập thể Sinh viên 5 tốt, năm học 2013-2014”.
  Số: 41 -HD/TĐTN-TG 10/10/2014 HƯỚNG DẪN Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị cao điểm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng với chủ đề “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”
  Số: 40 HD/TĐTN-TG 11/9/2014 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  11/07/2014 ĐỊNH HƯỚNG Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015
  Số: 39 HD/TĐTN-TNNTCNVC&ĐT 26/6/2014 HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh công tác tài năng trẻ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014 – 2017
  Số: 38 -HD/TĐTN-TNNTCNVC&ĐT 20/6/2014 HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện công trình thanh niên
  Số: 31 -HD/TĐTN-TG 8/4/2014 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đoàn viên, thanh niên
  Số 30 -HD/TĐTN-TG 7/4/2014 HƯỚNG DẪN Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2014 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
  Số: 29- HD/TĐTN-TG 7/4/2014 HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền biển, đảo; Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2014 và tuyên truyền công tác đối ngoại nhân dân, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
  Số: 26 HD/TĐTN-ĐKTHTN 12/02/2014 Hướng dẫn Tổ chức “Ngày hội thanh niên Yên Bái” năm 2014
  Số: 02 HD/BTCKT 20/9/2013 HƯỚNG DẪN Xây dựng chi đoàn mạnh
  Số: 25 -HD/TĐTN - TTNTH 5/12/2013 HƯỚNG DẪN Triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ”