• Loading...
 
 • Hệ thống văn bản

 • Nội dung tìm kiếm:

  251-300 of 445<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Số: 338 -KHPH/TĐTN-HDNT 10/4/2017 Kế hoạch phối hợp Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp” trong thanh niên tỉnh Yên Bái năm 2017”
  Số: 1753 /TĐTN-TTNTH 12/4/2017 V/v triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 13, 2016 - 2017
  Số 63 - TT/TĐTN-TTNTH 12/4/2017 Thông tri triệu tập tham gia Hội thi tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ XII, năm 2017 và chương trình Hội thi
  Số: 331 KH/TĐTN - TG 24/3/2017 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số: 05 - CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 42 - CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” năm 2017
  Số: 319 KH/TĐTN-TG 01/3/2017 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cho đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2017
  Số: 230 KH/TĐTN - TG 23/3/2017 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  Số: 67 HD/TĐTN - TG 13/2/2017 Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục của Đoàn và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017
  Số: 68 HD/TĐTN-TG 31/3/2017 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biên giới biển, đảo; Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và thông tin đối ngoại năm 2017
  Số: 29 -KH/HĐĐ 11/4/2017 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 76 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh ( 15/5/1941 – 15/5/2017)
  Số 138 CV/HĐĐ 7/4/2017 V/v thay đổi thời gian và địa điểm tập huấn chuyên đề Hoạt động thiếu nhi tại địa bàn dân cư – Hè 2017
  Số: 336 KH/TĐTN - TTNTH 05/4/2017 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động phòng chống xâm hại tình dục trẻ em năm 2017
  Số: 333 KH/TĐTN-TTNTH 27/3/2017 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ XII - năm 2017
  Số: 29 KH/HĐĐ 30/3/2017 Kế hoạch Tổ chức Liên hoan thiếu nhi các dân tộc thiểu số và thiếu nhi với bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Yên Bái năm 2017
  số 31 KH/HĐĐ 31/2/2017 Kế hoạch Tổ chức Liên hoan Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh và Chỉ huy Đội giỏi tỉnh Yên Bái năm 2017
  Số: 09TB/HĐĐ 20/3/2017 Thông báo V/v mở lại Cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ III, năm học 2016 - 2017
  Số: 27 KH/HĐĐ 25/11/2017 Kế hoạch Tuyên truyền và triển khai luật trẻ em năm 2016, Quyết định 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2016 – 20120 và các văn bản về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em
  Số: 1680-CV/TĐTN-TTNTH 14/2/2017 “V/v triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017”
  Số: 311-KH/TĐTN-TTNTH 9/2/2017 Kế hoạch Tuyên truyền vận động thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh Tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
  Số: - CV/HĐĐ 03/04/2017 V/v triển khai Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu Tem Bưu chính năm 2017
  Số: TB/TTNTH 2/2017 Thông báo Về Cuộc thi Tri ân người thầy
  Số: KH/TĐTN - TG 1/2017 Kế hoạch Tổ chức Liên hoan tiếng hát thanh niên “Bản hùng ca tuổi trẻ” Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2021
  Số: HD/TĐTN - TG 2/2017 Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục của Đoàn và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017
  Số: 1715 CV/TĐTN-TNNTCNVC&ĐT 7/3/2017 V/v đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT trong thanh thiếu niên và học sinh, sinh viên
  Tài liệu Hội nghị Ban vận động tri thức trẻ 3/2017 Tài liệu Hội nghị Ban vận động tri thức trẻ
  Số: 1698-CV/TĐTN-TNNTCNVC&ĐT 22/2/2017 V/v tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường dự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
  Mẫu báo cáo 03/04/2017 Mẫu Báo cáo Tóm tắt kết quả hoạt động tháng năm 2017
  Số: 04 CT/UBH 12/1/2017 Chương trình Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2017
  Số: 324 KH/BTC 2/3/2017 Kế hoạch Tổ chức Ngày chạy Olympic “Vì sức khoẻ toàn dân”; Ngày hội Thanh niên; Ngày hội An toàn giao thông và Giải Việt dã truyền thống Báo Yên Bái lần thứ XV năm 2017
  Tài liệu Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 4 – Khóa IV 03/04/2015 Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
  Số: -KH/TWH 12/9/2016 Kế hoạch + đề cương kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016)
  Số: 254 KH/TĐTN-ĐKTHTN 22/2/2016 Kế hoạch Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 19/5/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam
  Số: -HD/UBH 31/5/2016 Hướng dẫn Sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2016
  Số: 34 KH/TĐTN 18/3/2013 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi "Tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ VIII - năm 2013"
  Số: 24 KH/TĐTN 20/2/2013 KẾ HOẠCH Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
  Số: 20 KH/TĐTN 17/1/2013 KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  Số: 21 KH/TĐTN 18/1/2013 KẾ HOẠCH Tổ chức gặp mặt và tuyên dương Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2013)
  Số: 08 KH/TĐTN 16/10/2012 KẾ HOẠCH Triển khai xây dựng “Cổng trường an toàn giao thông” Công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
  Số : 14 KH/TĐTN 23/11/2012 KẾ HOẠCH Tổ chức 10 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017.
  Số: 11 KH/TĐTN - VP 29/10/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2015
  Số: 10 KH/TĐTN - VP 2/10/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2015
  Số: 8 KH/TĐTN - VP 25/7/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2015
  Số: 7 KH/TĐTN - VP 1/7/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07 NĂM 2015
  Số: 5 KH/TĐTN - VP 1/5/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2015
  Số: 03 KH/TĐTN - VP 3/3/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2015
  Số: 12 KH/TĐTN - VP 1/12/2014 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014
  Số: 10 KH/TĐTN - VP 3/10/2014 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2014
  Số: 9 KH/TĐTN - VP 3/9/2014 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2014
  Số 8 KH/TĐTN 2/8/2014 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2014
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2014
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2014