• Loading...
 
 • Hệ thống văn bản

 • Nội dung tìm kiếm:

  301-350 of 386<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Số: 180 HD/TWHSV 10/10/2011 HƯỚNG DẪN Quy trình, thủ tục thành lập Hội Sinh viên cấp trường
  Số: 45 HD/TĐTN 25/10/2011 HƯỚNG DẪN Tổ chức Diễn đàn về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, chia sẻ tài liệu học tập trong thanh niên học sinh, sinh viên
  Số: 44 /HD-TĐTN 25/10/2011 HƯỚNG DẪN Chủ đề tháng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học và triển khai Chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam năm học 2011-2012
  Số: 40 HD/TĐTN 13/07/2011 HƯỚNG DẪN Về việc đánh giá, chấm điểm thi đua và xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011
  Số: 09 HD/TĐTN 05/08/2008 HƯỚNG DẪN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ THẾ HỆ TRẺ "
  Số: 41 HD/TĐTN 19/10/2011 HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017
  Số : 1051 /LN TĐTN - TNXP 9/9/2011 Công văn xét tặng Kỷ niệm chương TNXP
  Số: 60 HD/TWĐTN 09/08/2011 HƯỚNG DẪN TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG
  Số 21 CT/TĐTN-TTNTH 27/8/2015 Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường hcọ năm học 2015 - 2016
  Số: 12 - CT/TĐTN-VP 20/01/2014 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Năm thanh niên tình nguyện 2014
  Số 23-CT/TU 20/01/2014 CHỈ THỊ về lãnh đạo "Năm thanh niên tình nguyện" và đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái lần thứ IV (nhiệm kỳ 2014 - 2019)
  Số: 09 CTr /TĐTN 27/08/2013 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2013 -2014
  Số: 08 CTr/TĐTN 13/3/2013 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2012 - 2017
  Số:01 CTr/TĐTN 29/08/2012 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Năm học 2012-2013
  Số: 30 CTr/TĐTN 05/01/2012 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012
  Số: 27/CTr-TĐTN-SGDĐT 30/08/2011 CHƯƠNG TRÌNH Phối hợp hoạt động giữa Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục & Đào tạo Yên Bái Năm học 2011 - 2012
  Số: 03 CT/ HĐĐ 29/08/2011 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Năm học 2011 – 2012
  Số: 25 CTr/TĐTN 23/08/2011 CHƯƠNG TRÌNH Hành động của tuổi trẻ Yên Bái thực hiện Thập niên hành động vì ATGT đường bộ trong thanh thiếu nhi giai đoạn 2011-2020
  27/05/2013 Hướng dẫn Chủ điểm công tác tháng 6/2013 “Vì biển đảo quê hương - Vì đàn em thân yêu”
  27/04/2013 HƯỚNG DẪN Chủ điểm công tác tháng 5/2013 “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn”
  12/2012 Hướng dẫn chủ điểm công tác tháng 12 năm 2012 Âm vang “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
  27/08/2012 HƯỚNG DẪN CHỦ ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2012 Thanh niên với văn hóa giao thông
  28/07/2012 HƯỚNG DẪN CHỦ ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2012 Khát vọng tuổi trẻ - Dựng xây đất nước
  28/06/2012 HƯỚNG DẪN CHỦ ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2012 “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”
  27/4/2012 HƯỚNG DẪN CHỦ ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2012 Bác Hồ với tuổi trẻ - Tuổi trẻ với Bác Hồ
  22/05/2012 CHỦ ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2012 Thanh niên sống đẹp - Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
  Định hướng nội dung sinh hoạt chi đoàn
  Số: 24 CTr/TĐTN 09/08/2011 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
  Số: 282 KH/TĐTN 02/05/2012 Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện" hè 2012
  Số: 1698-CV/TĐTN-TNNTCNVC&ĐT Công văn tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường dự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
  Số: 1680-CV/TĐTN-TTNTH 14/02/2017 Công văn triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017
  Số: 1595 - CV/TĐTN-TTNTH 14/11/2016 Công văn triển khai các hoạt động sinh viên NCKH và Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên
  Số: 1530 CV/TĐTN-TNNTCNVC&ĐT 20/09/2016 Công văn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016
  Số: 1455 CV/TĐTN–TNNTCNVC&ĐT 15/07/2016 Công văn triển khai Công điện 1095/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự ATGT quý III/2016
  Số:1416 CV/TĐTN–TNNTCNVC&ĐT 31/05/2016 Công văn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2016
  Số: 1368-CV/TĐTN-TNNTCNVC&ĐT 27/04/2016 Công văn tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2016
  Số: 1369 CV/TĐTN–TNNTCNVC&ĐT 28/4/2016 Công văn bảo đảm ANTT trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021
  Số: 1359 CV/TĐTN–TNNTCNVC&ĐT 21/04/3016 Công văn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ 30/4 – 01/5
  Số: 1356-CV/TĐTN-TNNTCNVC&ĐT 14/04/2016 Công văn tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2016
  Số: CV/TNNTCNVC&ĐT 3/2015 Công văn tuyên truyền, triển khai chính sách cho vay đi làm việc ở nước ngoài đối với người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số
  Số: 1297 CV/TĐTN-TG 1/2/2016 Công văn viết bài tuyên truyền các hoạt động của tuổi trẻ trên Website tinhdoanyenbai.gov.vn nhân dịp đón xuân Bính Thân 2016
  Số: 1282 -CV/TĐTN-TNNTCNVC&ĐT 19/01/2016 Công văn triển khai cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới
  Số: 1283 -CV/TĐTN-TNNTCNVC&ĐT 19/01/2016 Công văn triển khai Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ nhất
  Số: 1264 CV/TĐTN-TNNTCNVC&ĐT 31/12/2015 Công văn tăng cường công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi trong vụ Đông Xuân năm 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Số:1189-CV/TĐTN-TTNTH 02/11/2015 Công văn xét tặng Giải thưởng Sao tháng giêng và danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Tập thể Sinh viên 5 tốt năm 2015
  Số: 91 /HĐĐ 15/09/2015 Công văn triển khai cuộc thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam với với An toàn giao thông năm 2015
  Số: 559 CV/TĐTN-TNNTCNVC&ĐT 24/4/2014 Công văn tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2014
  Số: 558 CV/TĐTN–TNNTCNVC&ĐT 23/04/2014 Công văn Phối hợp tổ chức Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014
  Số: 466 CV/TĐTN-TCKT 04/03/2014 Công văn Bàn giao danh sách đoàn viên đang công tác về tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú
  Số: 467 CV/TĐTN-TCKT 04/03/2014 Công văn tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2014 - 2017